Jachtrecht provincie Flevoland
Diverse percelen
te Flevoland

Verhuurd

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 19 september 2022 tot 17 oktober 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Diverse percelen, 8218 PZ Flevoland

Verhuur jachtrecht provincie Flevoland

Algemene informatie

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het jachtrecht te verhuren in de provincie Flevoland voor de periode van 6 jaren van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2028.
Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming 2017 is het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van de Wildbeheereenheid.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van het jachtrecht aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde per jachtgebied in aanmerking komt voor de verhuur van het jachtrecht. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van het jachtrecht en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 oktober 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het jachtrecht alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 174987, Verhuur jachtrecht Flevoland".

Vastgoedinformatie

Met betrekking tot de jacht in de provincie Flevoland gelden de navolgende criteria:
1. Er zijn in Flevoland drie wildbeheereenheden*
2. Een wildbeheereenheid heeft een aaneengesloten werkgebied met een duidelijk geografische begrenzing.
3. De werkgebieden van de drie wildbeheereenheden zijn:

WBE Noordoostpolder :
Land: Gemeenten Noordoostpolder en Urk
Water: IJsselmeer

WBE Oostelijk Flevoland:
Land: gebied ten oosten van de Knardijk
Water: Ketelmeer Randmeren ten oosten van N302 (aquaduct)

WBE Zuidelijk Flevoland:
Land: gebied ten westen van de Knardijk
Water: Flevolands deel Markermeer (inclusief dijk Enkhuizen- Lelystad), Randmeren ten westen N302 (aquaduct)

*Omgevingsverordening Flevoland artikel 8.18

Toelichting onderhandse verhuur

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met voornoemde Wildbeheereenheden omdat het beleid is het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van de Wildbeheereenheid.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer R. Boerhof
E-mailadres: postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod