Perceel grond
Gelegen aan de Brinkenweg
te Apeldoorn

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 12 september 2022 tot 10 oktober 2022, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de Brinkenweg, 7381 Apeldoorn
Bestemming:
Zonnepark
Perceelgrootte:
ca. 645 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel grond nabij Brinkenweg te Apeldoorn

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 10 oktober 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 29852(Verkoop), perceel grond gelegen nabij Brinkenweg te Apeldoorn".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond gelegen nabij de Brinkenweg te Apeldoorn.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel grond
  • Adres: Brinkenweg te Apeldoorn
  • Kadastrale aanduiding: Beekbergen A 7742
  • Perceeloppervlak: 645 m2
  • Vigerende bestemming: Zonnepark

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Apeldoorn, omdat gezien de ligging en de bestemming van dit perceel het aannemelijk is dat de gemeente, als aangrenzend eigenaar, de enige belangstellende is om het perceel te verwerven.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Niels Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod