Woning bestemd voor openbaar groen
Prins Hendrikstraat 2
te Zevenbergen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 8 september 2022 tot 6 oktober 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Prins Hendrikstraat 2, 4761 AH Zevenbergen
Huidig gebruik:
Woning
Bestemming:
Openbaar groen
Perceelgrootte:
ca. 194 m²
Bouwjaar:
ca. 1950

Voornemen tot overeenkomst: woning Prins Hendrikstraat 2 Zevenbergen

Update 06-10-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Moerdijk.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 6 oktober 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 23902 (Verkoop), Prins Hendrikstraat 2 Zevenbergen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de verkoop aan gemeente Moerdijk van de woning aan Prins Hendrikstraat 2 te Zevenbergen.

  • Omschrijving type vastgoed: woning
  • Adres: Prins Hendrikstraat 2 Zevenbergen
  • Kadastrale aanduiding: Zevenbergen, sectie I, nummer 2550
  • Perceeloppervlak: 194 m2
  • Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): nvt
  • Vigerende bestemming: wonen
  • Toekomstige planologische bestemming: openbaar groen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: wonen
  • Ontsluiting van het vastgoed: openbare weg Prins Hendrikstraat

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met gemeente Moerdijk, omdat:
- de woning voor het Programma Aankoopregeling Basisnet Veiligheid door de Staat (Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat) is aangekocht;
- de woning door Rijkswaterstaat overtollig is gesteld aan het Rijksvastgoedbedrijf;
- de gemeente Moerdijk heeft aangegeven ter plaatse een vloeistofkelder in combinatie met openbaar groen te willen realiseren als onderdeel van een project met veiligheidsvoorzieningen langs het spoor;
- de woning en overige opstallen in verband hiermee dient te worden gesloopt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod