Ontwikkellocatie drijvend Zonnepark Kreekraksluizen
Oostelijke Schelderijnweg 9
te Rilland

Marktconsultatie

Het verslag van de marktconsultatie is gepubliceerd op 20 december 2022

Bufferbekken Kreekraksluizencomplex 0

Objectinformatie

Adres:
Oostelijke Schelderijnweg 9, 4411 SX Rilland
Huidig gebruik:
Water
Bestemming:
Water
Perceelgrootte:
ca. 47 ha

Ontwikkeling drijvend Zonnepark Kreekraksluizen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de gemeente Reimerswaal in oktober 2022 een marktconsultatie georganiseerd ten behoeve van het programma Opwekking Energie op Rijksvastgoed (OER) voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een drijvend zonnepark op het bufferbekken nabij de Kreekraksluizen.

Locatie
Sluizencomplexen zijn mogelijk kansrijke opweklocaties voor hernieuwbare energie. Op en om deze complexen is vaak ruimte die mogelijk benut kan worden voor zowel zonne- als windenergie. Op het Kreekkraksluizencomplex in Zeeland onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor opwekking van zonne-energie. Het bufferbekken biedt de mogelijkheid voor de realisatie van een drijvend zonnepark van maximaal 22 ha.

Marktverkenning
Om een bijdrage te leveren aan de regionale energietransitie wordt onderzocht in hoeverre er een haalbare businesscase gerealiseerd kan worden voor een drijvend zonnepark op het bufferbekken te Rilland. Hiervoor heeft in oktober 2022 een marktverkenning plaatsgevonden. De marktverkenning bestond uit een schriftelijk vragenronde en een plenair deel op locatie.
In de marktconsultatie werden de kaders gedeeld waarmee bij de ontwikkeling en realisatie rekening moet worden gehouden. De vragen in de marktconsultatie hadden o.a. betrekking op de (financiële) haalbaarheid, maar ook zaken zoals natuur, ecologie, de landschappelijke inpassing, netaansluiting en financiële participatie kwamen aan de orde.

Vervolg
Het verslag van de marktconsultatie is inmiddels gepubliceerd. Indien het project doorgang vindt zal het Rijksvastgoedbedrijf naar verwachting in 2023 starten met het voorbereiden van een biedboek. Daarmee biedt het Rijksvastgoedbedrijf deze locatie aan ten behoeve van het vestigen van een passende grondregeling voor het ontwikkelen, realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden van een drijvend zonnepark.

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we in samenwerking met andere rijksdiensten https://www.energieoprijksgrond.nl/ en we werken mee aan initiatieven van derden, zoals gemeenten. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. We volgen hiervoor het proces van openbare inschrijving. Meer informatie: www.rijkvastgoedbedrijf.nl

Belangrijke data
Publicatie verslag marktconsultatie & schriftelijke vragen: 20 december 2022

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (11 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Hernieuwbare Energie & Projecten
Contactpersoon: Dhr. F. Bonajo
E-mailadres: Postbus.rvb.kreekrak@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod