Ontwikkellocatie drijvend Zonnepark Kreekraksluizen
Oostelijke Schelderijnweg 9
te Rilland

Verwacht

Bufferbekken Kreekraksluizencomplex 0

Objectinformatie

Adres:
Oostelijke Schelderijnweg 9, 4411 SX Rilland
Huidig gebruik:
Water
Bestemming:
Water
Perceelgrootte:
ca. 48 ha

Ontwikkeling drijvend Zonnepark Kreekraksluizen

Het Rijksvastgoedbedrijf start in samenwerking met Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de gemeente Reimerswaal in oktober 2022 een marktconsultatie ten behoeve van het programma Opwekking Energie op Rijksvastgoed (OER) voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een drijvend zonnepark op het bufferbekken nabij de Kreekraksluizen.

Locatie
Sluizencomplexen zijn mogelijk kansrijke opweklocaties voor hernieuwbare energie. Op en om deze complexen is vaak ruimte die mogelijk benut kan worden voor zowel zonne- als windenergie. Op het Kreekkraksluizencomplex in Zeeland onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor opwekking van zonne-energie. Het bufferbekken biedt de mogelijkheid voor de realisatie van een drijvend zonnepark van maximaal 23 ha.

Marktverkenning
Om een bijdrage te leveren aan de regionale energietransitie wordt onderzocht in hoeverre er een haalbare businesscase gerealiseerd kan worden voor een drijvend zonnepark op het bufferbekken te Rilland. Hiervoor wordt in oktober 2022 een marktverkenning opgestart. De marktverkenning zal bestaan uit een schriftelijk deel en een plenair deel op locatie.
In de marktconsultatie zullen de kaders waarmee bij de ontwikkeling en realisatie rekening moet worden gehouden worden gedeeld. De vragen in de marktconsultatie zullen o.a. betrekking hebben op de (financiële) haalbaarheid, maar ook zaken zoals natuur, ecologie, de landschappelijke inpassing, netaansluiting en financiële participatie komen aan de orde.

Vervolg
Indien blijkt dat er vanuit de markt interesse is voor de ontwikkeling van een drijvend zonnepark op het bufferbekken en bij een positief beeld van de haalbaarheid, zal het Rijksvastgoedbedrijf naar verwachting in 2023 starten met het voorbereiden van een biedboek. Daarmee biedt het Rijksvastgoedbedrijf deze locatie aan ten behoeve van het vestigen van een passende grondregeling voor het ontwikkelen, realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden van de een drijvend zonnepark.

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we in samenwerking met andere rijksdiensten https://www.energieoprijksgrond.nl/ en we werken mee aan initiatieven van derden, zoals gemeenten. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. We volgen hiervoor het proces van openbare inschrijving. Meer informatie: www.rijkvastgoedbedrijf.nl

Belangrijke data
Publicatie documenten marktconsultatie: 3 oktober 2022
Aanmelden marktconsultatie: van 3 oktober tot uiterlijk 31 oktober 2022
Datum marktconsultatie/kijkdag: 17 november 2022
Indienen antwoorden schriftelijke vragenronde: 24 november 2022
Publicatie verslag marktconsultatie & schriftelijke vragen: 14 december 2022

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Hernieuwbare Energie & Projecten
Contactpersoon: Mevr. Higazi
E-mailadres: Postbus.rvb.kreekrak@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod