Gedeelte van het Zijkanaal B met enkele bijbehorende percelen
Zijkanaal B weg en de Genieweg
te Velsen

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 1 september 2022 tot 29 september 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Zijkanaal B weg en de Genieweg, te Velsen
Huidig gebruik:
Kanaal/watergang
Bestemming:
Verkeer/Water/recreatie
Perceelgrootte:
ca. 124.817 m²

Voornemen tot overeenkomst: Gedeelte van het Zijkanaal B met enkele bijbehorende percelen te Velsen

Update 13-10-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er zijn geen andere gegadigde. Verkoop zal plaatsvinden aan Staatsbosbeheer.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 29 september 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00007726 (Verkoop), diverse percelen nabij Zijkanaal B te Velsen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen gelegen nabij Zijkanaal B te Velsen.

Het betreffen de onderstaande kadastrale percelen:
- Gemeente Velsen, sectie N, nummer 380, groot 7.630 m2;
- Gemeente Velsen, sectie N, nummer 377, groot 49.280 m2;
- Gemeente Velsen, sectie N, nummer 336, groot 8.405 m2;
- Gemeente Velsen, sectie N, nummer 787, groot 48.466 m2;
- Gemeente Velsen, sectie C, nummer 825, groot 1.906 m2;
- Gemeente Velsen, sectie C, nummer 2273, groot 5.055 m2;
- Gemeente Velsen, sectie N, nummer 438, groot 4.075 m2.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het RVB is op basis van de zogenaamde regeling ‘Brokx-nat’ en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden om de onroerende zaak te verkopen aan Staatsbosbeheer.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod