Diverse percelen grond
gelegen in kadastrale gemeenten
te Sloten en Amsterdam

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 31 augustus 2022 tot 28 september 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen in kadastrale gemeenten, in Sloten en Amsterdam
Huidig gebruik:
Ondergrond spoorweg en toebehoren
Bestemming:
Overwegend Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 18.836 m²

Voornemen tot overeenkomst: Diverse percelen te Sloten en Amsterdam

Update 29-09-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan ProRail/Railinfratrust.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 28 september 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 28532 (Verkoop), diverse percelen te Sloten en Amsterdam ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen te Amsterdam en Sloten.

Het betreffen onderstaande kadastrale percelen:
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3331, groot 16 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3333, groot 1.370 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3335, groot 345 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3337, groot 1.985 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3345, groot 3.235 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3356, groot 14 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3347, groot 490 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3357, groot 5 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3349, groot 1.350 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3352, groot 1.080 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3360, groot 105 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3361, groot 2.380 m²;
- Gemeente Sloten (N-H), sectie F, nummer 3358, groot 57 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 5232, groot 455 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 5234, groot 1.125 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 5236, groot 110 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 5238, groot 35 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 3515, groot 340 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 5241, groot 220 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 5244, groot 35 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 5246, groot 140 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 5249, groot 20 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 5254, groot 54 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 5255, groot 930 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AG, nummer 2093, groot 15 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AG, nummer 2091, groot 15 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AG, nummer 2097, groot 30 m²;
- Gemeente Amsterdam, sectie AG, nummer 2100, groot 2.880 m².

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het RVB verkoopt de onroerende zaak aan ProRail/Railinfratrust, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur (spoorweg).

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E. Boelstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod