Percelen grond en waterbodem
Nabij het Galgeriet
te Monnickendam (gemeente Waterland)

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 23 augustus 2022 tot 20 september 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij het Galgeriet, te Monnickendam (gemeente Waterland)
Huidig gebruik:
Jachthaven (in erfpacht uitgegeven)
Bestemming:
Deels “Recreatie-Jachthaven” en deels voor “Gemengde doeleinden- 1”
Perceelgrootte:
ca. 15.442 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond en waterbodem te Monnickendam (gemeente Waterland)

Update 20-09-2022: Reactietermijn is verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Waterland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 20 september 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018614 Verkoop percelen grond en waterbodem Galgeriet te Monnickendam”.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen grond en waterbodem nabij het Galgeriet in Monnickendam.

 • Omschrijving type vastgoed: diverse percelen waterbodem en grond
 • Adres: Nabij het Galgeriet te Monnickendam (gemeente Waterland)
 • Kadastrale aanduiding: gemeente Monnickendam, sectie A, nummers:
  • 3616, groot 180 m2;
  • 3949, groot circa 12.097 m2;
  • 3950, groot circa 427 m2;
  • 3952, groot circa 752 m2;
  • 3955, groot circa 388 m2;
  • 3957, groot circa 1.598 m2.
 • Alle percelen zijn belast met een zakelijk recht (recht van erfpacht), behoudens het perceel met kadastrale aanduiding gemeente Monnickendam, sectie A, nummer 3957.
 • Perceeloppervlak: totaal groot circa 15.442 m2
 • Vigerende bestemming: de grond is thans deels bestemd voor “Recreatie-Jachthaven” en deels voor “Gemengde doeleinden- 1”
 • Toekomstige planologische bestemming: nog nader te bepalen in het kader van de gebiedsontwikkeling Galgeriet
 • Ontsluiting van het vastgoed: Via de openbare weg zijn de percelen goed bereikbaar

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Waterland, omdat het Rijksvastgoedbedrijf op grond van de wet (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) verplicht is de percelen aan te bieden aan de gemeente Waterland.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mw. S. Visser
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod