Percelen grond, wegen en weggedeelten
Vuurtorenweg, Stengweg, Volharding, Molwerk, Watermolenweg, Landsdiep en Zuider Haaks
te De Cocksdorp en Den Hoorn

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 22 augustus 2022 tot 19 september, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Vuurtorenweg, Stengweg, Volharding, Molwerk, Watermolenweg, Landsdiep en Zuider Haaks, te De Cocksdorp en Den Hoorn
Huidig gebruik:
Infra, natuur, reddingsbrigade (KNRM)
Bestemming:
Deels ‘Verkeer’, deels ‘Natuur’ en deels ‘Bedrijf’
Perceelgrootte:
ca. 40.600 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond, wegen en weggedeelten te Texel

Update 19-09-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Texel.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 19 september 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00007946 (Verkoop), Percelen grond, wegen en weggedeelten te Texel ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen grond en opstallen met verder toebehoren aan Vuurtorenweg, Stengweg en Volharding te De Cocksdorp en aan Molwerk, Watermolenweg, Landsdiep en Zuider Haaks te Den Hoorn .

 • Omschrijving type vastgoed: percelen grond met weg, bermen een KNRM-gebouw
 • Adres: Texel Noord - gelegen aan: Vuurtorenweg, Stengweg en Volharding te De Cocksdorp Texel Zuid - gelegen aan: Molwerk, Watermolenweg, Landsdiep en Zuider Haaks te Den Hoorn
 • Kadastrale aanduiding: kadastraal bekend gemeente Texel:
  • sectie A, nummer 2774, groot 685 m2;
  • sectie A, nummer 3522, groot 400 m2;
  • sectie A, nummer 3723, groot 200 m2;
  • sectie A, nummer 6133, groot 150 m2;
  • sectie A, nummer 6399, groot 1.180 m2;
  • sectie A, nummer 6563, groot 145 m2;
  • sectie A, nummer 6574, groot 71 m2;
  • sectie A, nummer 6129, groot 140 m2;
  • sectie A, nummer 6565, groot 840 m2;
  • sectie A, nummer 6566, groot 1.325 m2;
  • sectie A, nummer 6567, groot 1.210 m2;
  • sectie A, nummer 6569, groot 3.210 m2;
  • sectie A, nummer 6570, groot 3.010 m2;
  • sectie A, nummer 6572, groot 14 m2;
  • sectie P, nummer 115, groot 150 m2;
  • sectie G, nummer 664, groot 3.820 m2;
  • sectie G, nummer 663, groot 810 m2;
  • sectie G, nummer 668, groot 4.635 m2;
  • sectie G, nummer 669, groot 1.800 m2;
  • sectie G, nummer 667, groot 6.250 m2;
  • sectie P, nummer 1428, groot 10.555 m2.
 • Perceeloppervlak: 40.600 m2
 • Vigerende bestemming: Deels ‘Verkeer’, voor een klein deel ‘Natuur’ en voor een klein deel ‘Bedrijf’
 • Toekomstige planologische bestemming: Deels ‘Verkeer’, voor een klein deel ‘Natuur’ en voor een klein deel ‘Bedrijf’
 • Functie, voormalig rijksgebruik: Weg en weggedeelten, duinpad, berm en KMRM-gebouw

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de met de gemeente Texel ter uitvoering van een onderliggende bestuursovereenkomst en ten behoeve van inzet voor openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. G.B.L. Hameleers
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.bl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod