Diverse percelen
Nabij/langs Rijksweg A12 Lunetten-Veenendaal
te Bunnik, Ede en Maarn

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 16 augustus 2022 tot 13 september 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij/langs Rijksweg A12 Lunetten-Veenendaal, te Bunnik, Ede en Maarn
Bestemming:
Verkeer/natuur
Perceelgrootte:
ca. 11.372 m²

Voornemen tot overeenkomst: Diverse percelen nabij/langs A12 Lunetten-Veenendaal te Bunnik, Ede en Maarn

Update 13-09-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Provincie Utrecht.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de totale onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 13 september 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018396 (Verkoop), Diverse percelen nabij/langs A12 Lunetten-Veenendaal te Bunnik, Ede en Maarn".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen met de bestemming ‘Verkeer’ / ‘Natuur’ gelegen nabij en langs de Rijksweg A12 in Bunnik, Ede en Maarn.

Het betreffen onderstaande percelen:
- twee gedeelten van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A nummer 6744, groot circa 4.195 m²;
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A nummer 672, groot circa 86 m²;
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A nummer 82, groot circa 25 m²;
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A nummer 5500, groot circa 70 m²;
- twee gedeelten van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A, nummer 6405, groot circa 85 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A nummer 4628, groot 185 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A nummer 4629, groot 141 m²;
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A nummer 1883, groot circa 1.458 m²;
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A nummer 6407, groot circa 50 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5681, groot 266 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5683, groot 160 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5686, groot 59 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5701, groot 48 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5702, groot 11 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5703, groot 23 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5709, groot 9 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5708, groot 217 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5690, groot 173 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 709, groot 150 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 894, groot 18 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 888, groot 2.375 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 896, groot 22 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 900, groot 1.160 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 733, groot 290 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie M nummer 1600, groot 24 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie M nummer 1601, groot 31 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie M nummer 1602, groot 20 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie M nummer 1603, groot 21 m².

Tevens worden op onderstaande percelen opstalrechten gevestigd ten behoeve van de provincie:
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik, sectie A nummer 6744, groot circa 1.250 m²;

- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik sectie A nummer 672, groot circa 64 m²;
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik sectie A nummer 82, groot circa 260 m²;
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik sectie A nummer 5500, groot circa 40 m²;
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik sectie A nummer 6405, groot circa 820 m²;
- een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik sectie A nummer 1883, groot circa 1.260 m²;
- twee gedeelten van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bunnik sectie A nummer 6407, groot circa 250 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5704, groot 206 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5705, groot 245 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A nummer 5706, groot 245 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie E nummer 889, groot 1.395 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn sectie E nummer 895, groot 265 m²;
- het perceel, kadastraal bekend gemeente Maarn sectie E nummer 899, groot 381 m².

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op basis van een bestuursovereenkomst en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden om de onroerende zaak te verkopen aan Provincie Utrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod