Perceel grond
gelegen voor de Steekterweg 43
te Alphen aan den Rijn

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 15 augustus 2022 tot 9 september 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen voor de Steekterweg 43, Alphen aan den Rijn
Huidig gebruik:
Openbare weg
Perceelgrootte:
ca. 47 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel grond voor de Steekterweg 43 Alphen aan den Rijn

Update 9 september 2022: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 9 september 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 31153 (Verkoop), Alphen aan den Rijn G 1419".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond voor de Steekterweg 43 Alphen aan den Rijn.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel grond.
  • Adres: voor de Steekterweg 43 te Alphen aan den Rijn.
  • Kadastrale aanduiding: Alphen aan den Rijn G 1419.
  • Perceeloppervlak: 47 m2.
  • Vigerende bestemming: enkelbestemming “Tuin” met dubbelbestemming “Waarde-Archeologie” en deels enkelbestemming “Verkeer-Verblijfsgebied” met dubbelbestemmingen “Waarde-Archeologie” en “Waterstaat-Waterkering”.
  • Ontsluiting van het vastgoed: aan openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente, omdat het perceel ingezet wordt ten behoeve van de openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: S.A.C. Timmer
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod