Kantoor Jacob Catsplein 3
Jacob Catsplein 3
te Leeuwarden

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 12 augustus 2022 tot 9 september 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Jacob Catsplein 3, 8913 CS Leeuwarden
Bestemming:
kantoren

Verkoop Jacob Catsplein 3 t.b.v. “Skills in de Stad”

Update 9 september 2022: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Leeuwarden.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 9 september 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 30545 (Verkoop), Jacob Catsplein 3 te Leeuwarden".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het Jacob Catsplein 3 te Leeuwarden.

 • Omschrijving type vastgoed: Kantoor
 • Adres: Jacob Catsplein 3 Leeuwarden
 • Kadastrale aanduiding: Leeuwarden, sectie D, nummer 10692, gedeeltelijk perceel.
 • Perceeloppervlak: ca. 3.000 m2
 • Vloeroppervlak: ca. 3.758 m2 BVO
 • Vigerende bestemming: “Kantoren”
 • Toekomstige planologische bestemming: “Maatschappelijk / Skills in de Stad”
 • Functie, voormalig rijksgebruik: Belastingkantoor
 • Ontsluiting van het vastgoed: Openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met gemeente Leeuwarden, omdat het Rijksvastgoedbedrijf de afgelopen jaren samen met de gemeente Leeuwarden de mogelijkheden van Skills in de Stad heeft onderzocht. Hiervoor is een intentieovereenkomst gesloten. Het object aan het Jacob Catsplein is geschikt bevonden voor de uitvoering van Skills in de Stad. De gemeente Leeuwarden is van mening dat het object bijdraagt aan het uitvoeren van de maatschappelijke opgave waar zij voor aan de lat staat.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer John Noltes
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod