Twee percelen grond
Nabij Schipholweg
te Badhoevedorp

Verkocht

Vanaf 6 september 2022 tot 1 november 2022 was het digitale Biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Schipholweg, 1171 PK Badhoevedorp
Huidig gebruik:
Braakliggend terrein begroeid met gras
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 829 m²

Twee percelen grond gelegen nabij de Schipholweg te Badhoevedorp

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft via een openbare inschrijving twee percelen grond te Badhoevedorp verkocht.

Omschrijving
Het betreft twee percelen grond aan de Schipholweg te Badhoevedorp. De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AI, nummers 1032 (groot 665 m2) en 1034 (groot 164 m2) met een gezamenlijk oppervlakte van 829 m2. Beide percelen zijn ingericht als grasland.

Ligging
De percelen zijn gelegen nabij de A9 en Schipholweg te Badhoevedorp.

Naastgelegen perceel
Ten noordoosten ligt het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AI, nummer 67, groot 550 m2. Voor informatie en eventuele koopmogelijkheden van dit perceel kan contact worden opgenomen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, e-mailadres Vastgoed@rijnland.net, onder vermelding van ‘Haarlemmermeer AI 67’. Dit perceel kan als toegangspad worden gebruikt van en naar de percelen vanaf de openbare weg (Schipholweg). Hiervoor is echter niets geregeld.

Mogelijkheden en bestemming
De percelen zijn gelegen binnen de bestemmingsplannen “Haarlemmermeer 2014” en “Badhoevedorp Lijnden-Oost” van de gemeente Haarlemmermeer. De enkelbestemming Verkeer is van toepassing. De percelen grenzen aan plangebied Badhoevedorp-Zuid, deelgebied Catharinahoeve, waar mogelijk ontwikkelingen gaan plaatsvinden, die ook gevolgen kunnen hebben voor deze percelen. De plannen staan echter nog niet vast.

Voor nadere informatie over de (vigerende) bestemmingsplannen wordt verwezen naar de website van de gemeente en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verkoopprocedure
Het object zal verkocht worden via een openbare inschrijving met onvoorwaardelijke biedingen. Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek. Het biedboek is gratis te bestellen.

Bezichtigingsmogelijkheden
De percelen zijn te voet vrij toegankelijk. Er worden geen bezichtigingsdagen georganiseerd.

Belangrijke datums
- 6 september 2022: start openbare verkoop
- 1 november 2022 11:00 uur: indienen biedingen (onvoorwaardelijk)
- 29 november 2022 (in beginsel): gunning

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (185 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod