Drie percelen infrastructuur en water
Nabij Rietveld 3 en Leidsestraatweg 235
te Woerden

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 5 augustus 2022 tot 2 september 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Rietveld 3 en Leidsestraatweg 235, Woerden
Bestemming:
Water (B 825) en verkeer (B 1099 en B 8362)
Perceelgrootte:
ca. 251 m²

Voornemen tot overeenkomst: Drie percelen infrastructuur en water te Woerden

Update 2 september 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Woerden.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 2 september 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 28709 (Verkoop), percelen Woerden en Rietveld".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor drietal percelen nabij de Leidsestraatweg 235 en Rietveld 3 te woerden, zijnde twee percelen infrastructuur en één perceel water

  • Omschrijving type vastgoed: perceel.
  • Kadastrale aanduiding: kadastraal bekend gemeente Woerden, sectie B, nummer 8362, kadastraal bekend gemeente Rietveld, sectie B nummers 825 en 1099.
  • Perceeloppervlak: 112 m2 groot (B 8362), 105 m2 groot (B 825), 34 m2 groot (B 1099), totale grootte 251 m2.
  • Vigerende bestemming: perceel Woerden B 8362 heeft “enkelbestemming verkeer" en de “dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie" en “Waterstaat-Waterkering". Perceel Rietveld B 825 heeft de bestemming “water" en perceel Rietveld B 1099 de bestemming “verkeer en waterstaatdoeleinden".
  • Ontsluiting van het vastgoed: de percelen zijn goed bereikbaar via de openbare infrastructuur.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met gemeente Woerden, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur .

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mw. S. Visser
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod