Percelen grond en waterplas
Nabij Rinkeweelsdijk
te Hippolytushoef

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 16 augustus 2022 tot 13 september 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Rinkeweelsdijk, Hippolytushoef
Huidig gebruik:
Grasland en waterplas
Bestemming:
Natuurgebied en agrarische doeleinden zonder bebouwing
Perceelgrootte:
ca. 15.861 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond met waterplas nabij Rinkeweelsdijk te Hippolytushoef

Update 15-09-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Staatsbosbeheer.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 13 september 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 31155 (Verkoop), percelen grond en waterplas nabij Rinkeweelsdijk te Hippolytushoef".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen grond met een waterplas nabij Rinkeweelsdijk te Hippolytushoef.

  • Omschrijving type vastgoed: Percelen grasland met een waterplas.
  • Adres: De percelen zijn gelegen nabij de Rinkeweelsdijk te Hippolytushoef.
  • Kadastrale aanduiding en oppervlakte: De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie G, nummers 637 (groot circa 14.058 m2) en 1256 (groot circa 1.803 m2). De totale oppervlakte is circa 15.861 m2.
  • Vigerende bestemming: De bestemming van perceel 637 is heeft grotendeels de bestemming 'natuurgebied’, de strook grasland aan de oostzijde heeft de bestemming 'agrarische doeleinden zonder bebouwing met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde’. Perceel 1256 heeft de bestemming ‘agrarische doeleinden zonder bebouwing met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde'. Het gebied heeft een hoge archeologische waarde. Tevens maken de percelen grotendeels onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en zijn gedeeltelijk deze aangeduid als bijzonder bepaald landschap (BPL) door de Provincie Noord-Holland.
  • Toekomstige planologische bestemming: Natuurdoeleinden
  • Ontsluiting van het vastgoed: Via de Rinkeweelsdijk is het perceel bereikbaar. De Rinkeweelsdijk is afgesloten met een slagboom en alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Er is een talud met hoogteverschil tussen het perceel en de Rinkeweelsdijk.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Staatsbosbeheer, ten behoeve van de taakuitoefening van de bescherming van de natuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mw. S. Visser
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod