Perceel cultuurgrond in ruiling t.b.v. gunstigere verkaveling
bij Banterweg 28
te Bant

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 26 juli 2022 tot 23 augustus 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
bij Banterweg 28, 8314 PA Bant
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 0.15.70 ha

Perceel cultuurgrond in Bant ter ruiling t.b.v. betere verkaveling

Update 04-09-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Ruiling zal plaatsvinden met aangrenzend eigenaar.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 23 augustus 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018118 (Verkoop), NOP A 2972".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor een perceel cultuurgrond gelegen bij Banterweg 28 te Bant .

  • Omschrijving type vastgoed: een perceel cultuurgrond
  • Adres: bij Banterweg 28 te Bant
  • Kadastrale aanduiding: Noordoostpolder, sectie A, nummer 2972
  • Perceeloppervlak: 0.15.70 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: middels het erf van de eigenaar van het belendende erfperceel

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze ruilovereenkomst aan te gaan met aangrenzend eigenaar, zulks onder de voorwaarde dat een aansluitend perceel van gelijke grootte hierbij in ruil aan het Rijksvastgoedbedrijf wordt geleverd, met als doel een betere en logischere indeling van de cultuurgrond en het erf. Er is geen ontsluiting tot het perceel vanaf de openbare weg.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: P. Rigter
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod