Perceel grond
Nabij Boekel 25
te Akersloot

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 20 juli 2022 tot 17 augustus 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Boekel 25, 1921 CE Akersloot
Huidig gebruik:
Het perceel wordt verhuurd aan een cementbouw bedrijf
Bestemming:
Bedrijventerrein
Perceelgrootte:
ca. 3.330 m²

Voornemen tot overeenkomst: Van een perceel grond gelegen aan het Noordhollandsch kanaal

Update 17 augustus 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gebruiker en tevens aangrenzend eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 augustus 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00017802 (Verkoop), Perceel grond nabij Boekel 25 te Akersloot".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond gelegen aan het Noordhollandsch Kanaal gelegen nabij Boekel 25 Akersloot.

  • Omschrijving type vastgoed: Een perceel grond aan het Noordhollandsch Kanaal te Akersloot
  • Adres: Nabij Boekel 25 te Akersloot
  • Kadastrale aanduiding: Het perceel is kadastraal bekend gemeente Akersloot, sectie I, nummer 183
  • Perceeloppervlak: Het perceel is groot 3.330 m2.
  • Vigerende bestemming: De huidige bestemming van het perceel is enkelbestemming ¨Bedrijventerrein¨ en dubbelbestemming ¨Waarde – Archeologie 3¨ en ¨Waterstaat – Waterkering¨.
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Het perceel is verhuurd aan een Cementbouw bedrijf.
  • Ontsluiting van het vastgoed: Het perceel is via de Boekel te bereiken.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de jarenlange gebruiker en tevens aangrenzend eigenaar, gezien de ligging en het gebruik van het perceel.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod