Percelen grond
Nabij de A12
te Utrecht en Bunnik

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 18 juli 2022 tot 15 augustus 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij de A12, 3585 LH Utrecht en Bunnik
Bestemming:
Natuur
Perceelgrootte:
ca. 107.475 m²

Voornemen tot overeenkomst: Diverse percelen nabij de A12 tussen Utrecht en Bunnik

Update 15 augustus 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Staatsbosbeheer.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 15 augustus 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00015760 (Verkoop), Diverse percelen nabij de A12 tussen Utrecht en Bunnik ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor drie percelen nabij de A12 tussen Utrecht en Bunnik .

  • Omschrijving type vastgoed: Één perceel bestaande uit grond en twee percelen bestaande uit grond en water.
  • Kadastrale aanduiding en perceeloppervlakte: Het betreft de volgende percelen: Bunnik, sectie D, nummer 157, groot 68.440 m2 Bunnik, sectie D, nummer 159, groot 28.420 m2 Bunnik, sectie D, nummer 174, groot 10.615 m2 Totaal groot 107.475 m2.
  • Vigerende bestemming: Volgens het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bunnik 2011’ vastgesteld op 24 november 2011 heeft het perceel Bunnik, D, 157 als enkelbestemming ‘natuur’ en gedeeltelijk dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 4’. Het perceel Bunnik, D, 159 heeft als enkelbestemming ‘natuur’ en dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 2’. Het perceel Bunnik, D, 174 heeft als als enkelbestemming ‘natuur’ en dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 3’. Tevens is voor alle percelen gebiedsaanduiding ‘Landschapstype kromme rijn en oeverwallen’ van toepassing.
  • Ontsluiting van het vastgoed: De percelen zijn niet vanaf de openbare weg te bereiken. Percelen Bunnik, D, 157 en 174 zijn te bereiken via een toegangspad in eigendom van de gemeente Utrecht. Het perceel Bunnik, D, 159 is te bereiken via het naastgelegen perceel in eigendom van Rijkswaterstaat.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Staatsbosbeheer, ten behoeve van haar taakuitoefening.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. G.B.L. Hameleers
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod