Perceel groen
Woestduinlaan
te Doorn

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 18 juli 2022 tot 15 augustus 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Woestduinlaan, 3941 XC Doorn
Bestemming:
Groen
Perceelgrootte:
ca. 190 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel groen te Doorn

Update 15 augustus 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de eigenaar van het aangrenzend perceel.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 15 augustus 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 29103 (Verkoop), perceel grond te Doorn".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond met de bestemming groen gelegen aan de Woestduinlaan te Doorn.

  • Omschrijving type vastgoed: Perceel grond
  • Adres: Nabij de Woestduinlaan 79 te Doorn
  • Kadastrale aanduiding: Doorn A 4201
  • Perceeloppervlak: 190 m²
  • Vigerende bestemming: Groen
  • Ontsluiting van het vastgoed: Ontsloten via de Woestduinlaan (openbare weg) te Doorn

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar, omdat er na het uitvoeren van een belangstellingsregistratie bij de aangrenzende eigenaren er slechts één geïnteresseerde zich heeft gemeld. Gezien de aard, omvang en ligging van het perceel wordt aangenomen dat van derden geen serieuze interesse wordt verwacht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. G.B.L. Hameleers
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod