Ontwikkellocatie zonnepark op baggerslibdepot IJsseloog
te Dronten

Marktconsultatie

Marktconsultatie afgerond

Baggerslibdepot IJsseloog 0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Baggerslibdepot
Bestemming:
Water met aanduiding baggerspeciedepot
Perceelgrootte:
ca. 26 ha

Ontwikkeling zonnepark op baggerdepot IJsseloog

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2022 ten behoeve van het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond een marktconsultatie gehouden voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een (drijvend) zonnepark op het depot-eiland IJsseloog te Dronten.

Locatie
IJsseloog is een kunstmatig aangelegd eiland in de vorm van een oog en ligt in het Ketelmeer, tussen de Noordoostpolder en de Flevopolder. Het grootste deel van dit eiland is in gebruik als slibdepot voor het veilig opbergen van baggerspecie. Het slibdepot zelf heeft een wateroppervlakte met een doorsnede van circa 900 meter (het oog) en was bij aanvang 45 meter diep. Het slibdepot wordt omsloten door een ringdijk met aangrenzende gronden. Zowel het slibdepot, de ringdijk als een gedeelte van de aangrenzende grond maakten onderdeel uit van de scope van het project. Uitgangspunt hierbij was het behoud van de functie van baggerslibdepot.

Marktconsultatie
Om een bijdrage te leveren aan de energietransitie onderzocht het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de gemeente Dronten, de provincie Flevoland en Liander of het financieel en technisch haalbaar is om op een operationeel baggerslibdepot een drijvend zonnepark te realiseren binnen de gestelde kaders. Hiervoor werd in augustus 2022 een marktconsultatie opgestart. In december 2022 zijn de bevindingen van de deelnemende partijen vastgelegd in een verslag van deze marktconsultatie.

Conclusie
De conclusie van de marktconsultatie is dat het op dit moment voor dit baggerslibdepot onder de huidige condities niet haalbaar is om tot een openbare selectieprocedure voor een marktpartij over te gaan. Dit heeft vooral te maken met een combinatie van hoge kosten en het feit dat IJsseloog komende jaren operationeel blijft als baggerslibdepot. Door deze conclusie hebben de samenwerkende partijen besloten om het project niet verder door te zetten. Dat wil zeggen dat er voor nu geen mogelijkheden zijn om IJsseloog in te zetten voor de opwek van zonne-energie. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we in samenwerking met andere rijksdiensten, zoals in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond https://www.energieoprijksgrond.nl Daarnaast werken we mee aan initiatieven van derden, zoals gemeenten of marktpartijen. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. We volgen hiervoor het proces van openbare inschrijving. Meer informatie: Rijksvastgoedbedrijf.nl

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (503 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Hernieuwbare Energie & Projecten
Contactpersoon: dhr. Bonajo
E-mailadres: Postbus.RVB.IJsseloog@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod