Ontwikkellocatie zonnepark op baggerslibdepot IJsseloog
te Dronten

Verwacht

Marktconsultatie
Kijkdag IJsseloog 13 september 2022
Aanmelden kijkdag van 29 augustus t/m 5 september 2022

Baggerslibdepot IJsseloog 0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Baggerslibdepot
Bestemming:
Water met aanduiding baggerspeciedepot
Perceelgrootte:
ca. 26 ha

Ontwikkeling zonnepark op baggerdepot IJsseloog

Adres: IJsseloog te Dronten
Huidig gebruik: Baggerslibdepot voor zwaar verontreinigde bagger
Bestemming: Water met aanduiding ‘baggerspeciedepot’

Energie-eiland op depot IJsseloog

Het Rijksvastgoedbedrijf start in augustus 2022 ten behoeve van het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond een marktconsultatie voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een (drijvend) zonnepark op het depot-eiland IJsseloog te Dronten.

Locatie
IJsseloog is een kunstmatig aangelegd eiland in de vorm van een oog en ligt in het Ketelmeer, tussen de Noordoostpolder en de Flevopolder. Het grootste deel van dit eiland is in gebruik als slibdepot voor het veilig opbergen van baggerspecie. Het slibdepot zelf heeft een wateroppervlakte met een doorsnede van circa 900 meter (het oog) en was bij aanvang 45 meter diep. Het slibdepot wordt omsloten door een ringdijk met aangrenzende gronden. Er zijn mogelijkheden om hier een (drijvend) zonnepark te ontwikkelen. Zowel het slibdepot, de ringdijk als een gedeelte van de aangrenzende grond komt hiervoor in aanmerking. Uitgangspunt bij deze ontwikkeling is dat de functie van baggerslibdepot behouden blijft.

Marktconsultatie
Om een bijdrage te leveren aan de energietransitie onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de gemeente Dronten, de provincie Flevoland en Liander of er op IJsseloog een haalbare businesscase voor (drijvende) zonnepanelen gerealiseerd kan worden. Hiervoor wordt in augustus 2022 een marktconsultatie opgestart. Een bezoek aan de locatie maakt hier onderdeel van uit.

Vervolg
Indien er vanuit de markt interesse is voor de ontwikkeling van een zonnepark en deze ontwikkeling financieel haalbaar is, start het Rijksvastgoedbedrijf in 2023 een openbare inschrijving.

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we in samenwerking met andere rijksdiensten, zoals in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond https://www.energieoprijksgrond.nl en we werken mee aan initiatieven van derden, zoals gemeenten of marktpartijen. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. We volgen hiervoor het proces van openbare inschrijving. Meer informatie: Rijksvastgoedbedrijf.nl

Belangrijke data
Publicatie documenten marktconsultatie 29 augustus 2022
Aanmelden kijkdag uiterlijk 5 september 2022
Kijkdag 13 september 2022
Indienen antwoorden schriftelijke vragenronde 14 oktober 2022
Publicatie verslag marktconsultatie 24 oktober 2022
Openbare inschrijving naar verwachting 2023

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Hernieuwbare Energie & Projecten
Contactpersoon: dhr. Bonajo
E-mailadres: Postbus.RVB.IJsseloog@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod