Percelen infrastructuur nabij Rijksweg A7
Nabij Rijksweg A7 en N362
te Scheemda, Midwolda, Nieuwolda, Winschoten en Nieuweschans

Verkocht

De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Rijksweg A7 en N362, 9670 Scheemda, Midwolda, Nieuwolda, Winschoten en Nieuweschans
Huidig gebruik:
Infrastructuur, groen

Update 19-07-2022: Reactie termijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Oldambt.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 19 juli 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 29474 (Verkoop), “Percelen RW A7 (Zuidbroek - Duitse Grens) en N362".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor percelen nabij Rijksweg A7 en N362.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur en groen
  • Kadastrale aanduiding: Scheemda M 1201, Scheemda M 1059, Midwolda M 1577, Midwolda M 1578, Midwolda M 1575, Midwolda M 1573, Midwolda L 802, Nieuwolda H 731, Nieuwolda H 98, Nieuwolda H 728, Winschoten A 4273, Winschoten A 4591, Nieuweschans C 2580, Nieuweschans C 2584, Nieuweschans C 2585.
  • Vigerende bestemming: groen, verkeer
  • Functie, voormalig rijksgebruik: groen, infrastructuur

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Oldambt, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Niels Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod