Perceel grond t.b.v. te stichten 10kV station
Gelegen aan de 2e Mientlaan 5 nabij barak 827
te Katwijk

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 21 juni 2022 tot 19 juli 2022 12.00 uur was het mogelijk om uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de 2e Mientlaan 5 nabij barak 827, Katwijk
Huidig gebruik:
Groen
Bestemming:
Militaire doeleinden
Perceelgrootte:
ca. 23 m²

Voornemen tot overeenkomst: 10kV station 2e Mientlaan (barak 827)

Algemene informatie
UPDATE: 19 juli 2022: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Liander N.V.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 19 juli 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 23899 (Verkoop), 10kV station 2e Mientlaan (barak 827)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een oppervlakte grond voor het stichten van een 10kV station aan de 2e Mientlaan bij barak 827.

  • Omschrijving type vastgoed: oppervlakte grond/groen
  • Adres: Gelegen bij de 2e Mientlaan 5 (barak 827)
  • Kadastrale aanduiding: Katwijk B 6499 gedeeltelijk
  • Perceeloppervlak: 23 m2
  • Vigerende bestemming: Militaire doeleinden
  • Toekomstige planologische bestemming: nog niet bekend
  • Functie, voormalig rijksgebruik: groen gelegen bij barak 827
  • Ontsluiting van het vastgoed: 2e Mientlaan

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de naamloze vennootschap Liander N.V.
Naar aanleiding van een aanvraag vanuit afdeling Klein Verbruik / Aansluitingen van Liander, gevolgd door een netberekening, is gebleken dat het bestaande net, deze aanvraag niet meer aankon, daarom is het noodzakelijk dat er een nieuwe transformatorruimte wordt geplaatst. Daarbij is ook gekeken naar eventuele behoeftes in de toekomst.
Liander N.V. is in dit gedeelte van Nederland aangewezen als beheerder van het elektriciteitsnet op grond van artikel 10 Elektriciteitswet. Gelet hierop heeft zij (onder andere) als wettelijke taak om het elektriciteitsnet te onderhouden, te vernieuwen en uit te breiden. Onderdeel van het net zijn onder andere transformator-, schakel, verdeel- en onderstations.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (103 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer A. Teuwisse
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod