Duurzame Oevers
Projectjaar 2020 - 2021
te Flevoland

Verkocht

Vanaf 22 juni 2022 tot 20 juli 22.00 12.00 kunt u uw interesse kenbaar maken

0

Objectinformatie

Adres:
Projectjaar 2020 - 2021, 8224 KT Flevoland
Huidig gebruik:
talud
Bestemming:
agrarisch
Oppervlakte (BVO):
ca. 2.430 m²

Duurzame Oevers Flevoland

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 20 juli 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 29763 (Verkoop), Duurzame Oevers Flevoland".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met Waterschap Zuiderzeeland voor percelen cultuurgrond gelegen bij de Houtribtocht en Neushoorntocht te Lelystad, de Nagelertocht te Nagele, de Colijntocht te Dronten, en de Klutentocht te Creil en Bant.

 • Omschrijving type vastgoed: percelen cultuurgrond met daarop door het Waterschap aangelegd talud
 • Adres: gelegen in Noordelijk Flevoland en de Noordoostpolder
 • Kadastrale aanduiding en perceeloppervlak:
  • gemeente Lelystad, sectie H, nummer 2692, groot vijf are en zeventig centiare (05.70 a);
  • gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummer 2631, groot één are en veertig centiare (01.40 a);
  • gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummer 2635, groot drie are en dertig centiare (03.30 a);
  • gemeente Dronten, sectie B, nummer 4615, groot drieëntwintig centiare (23 ca);
  • gemeente Lelystad, sectie H, nummer 2867, groot vijfenzestig centiare (65 ca);
  • gemeente Noordoostpolder, sectie E, nummer 2490, groot twee are en negentig centiare (02.90 a);
  • gemeente Noordoostpolder, sectie F, nummer 3529, groot twee are en vijfenzestig centiare (02.65 a);
  • gemeente Noordoostpolder, sectie F, nummer 3537, groot één are en tien centiare (01.10 a);
  • gemeente Noordoostpolder, sectie F, nummer 3539, groot tachtig centiare (80 ca);
  • gemeente Noordoostpolder, sectie F, nummer 3541, groot zestig centiare (60 ca);
  • gemeente Noordoostpolder, sectie F, nummer 3543, groot vijftig centiare (50 ca);
  • gemeente Noordoostpolder, sectie F, nummer 3549, groot vijfentachtig centiare (85 ca);
  • gemeente Noordoostpolder, sectie F, nummer 3551, groot een are en vijfendertig centiare (1.35 a);
  • gemeente Noordoostpolder, sectie F, nummer 3559, groot twee are (2 a)
 • Vigerende bestemming: agrarisch
 • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch met aangelegd tochttalud
 • Ontsluiting van het vastgoed: niet via openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Waterschap Zuiderzeeland , ten behoeve van aanleg van duurzame oevers. In de projectjaren 2020 en 2021 zijn door het Waterschap reeds tochttaluds op deze percelen aangebracht. De aanleg duurzame oevers doet het waterschap ter uitvoering van haar wettelijke taak. Het waterschap heeft beleid dat gronden die benodigd zijn voor de uitvoering van de wettelijke taak in eigendom worden verkregen. Vanwege de wettelijke taak van het Waterschap hieromtrent stelt het Rijksvastgoedbedrijf de gronden specifiek met deze reden overtollig.
De percelen grond worden in verpachte staat verkocht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: P. Rigter
E-mailadres: Postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod