Perceel bouwgrond
Oostenburgermiddenstraat
te Amsterdam

Verkocht

Vanaf 10 november 2016 tot en met 9 maart 2017 11:00 uur was het digitale biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Oostenburgermiddenstraat, 1018 LL Amsterdam
Oppervlakte (BVO):
ca. 36.500 m²
Perceelgrootte:
ca. 01.77.10 ha

Rijk verkoopt bouwterrein: wonen en werken op toplocatie in Amsterdam

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het perceel bouwgrond op het Oostenburgereiland in het hart van Amsterdam verkocht aan vastgoedontwikkelaars VORM uit Papendrecht en Steenwell uit Groningen. Zij vormen samen de Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling B.V., SOO. De combinatie gaat op de kavel ongeveer 450 huur- en koopappartementen bouwen. Ook komen er commerciële ruimten. SOO betaalt het rijk 77 miljoen euro (incl. BTW) voor het bouwrijpe terrein van ca. 17.710m² groot (ca. € 4400,- per m2) .

Meer ruimte voor woningbouw
Op het bouwrijpe perceel mag de volgende functiemix worden gerealiseerd:

• Wonen, maximaal 28.000 m² (20% sociaal en 6% middeldure huur)
• Werken, maximaal 6.500 m²
• Parkeergebouwen, minimaal 2.000 m²

De verkoop van het terrein op Oostenburg past in de strategie van het rijk om zo veel mogelijk grond en panden te verkopen die het rijk zelf niet meer nodig heeft. Lege ministeries en andere kantoren, overtollige gevangenissen en kazerneterreinen kunnen op die manier een nieuwe toekomst krijgen. Daarbij is vooral ruimte voor woningen in de verschillende segmenten belangrijk, vaak in combinatie met bedrijvigheid. Dan ontstaat een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Zoals bij onze andere projecten; het Hembrugterrein (Zaanstad) en het terrein van de Bijlmerbajes (Amsterdam).

Oostenburg werd van 1665 tot 1795 gebruikt als werf door de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Daarna kwam het in eigendom van het rijk.

Samenwerking met gemeente Amsterdam
De levering van het perceel past bij de plannen van de gemeente Amsterdam voor de herontwikkeling van het hele voormalige werkeiland tot nieuwe stadswijk, vlakbij het centrum van de stad. In 2023 moet Oostenburg een aantrekkelijk en gevarieerd gebied zijn voor zo’n 1.500 nieuwe Amsterdamse huishoudens in zowel de koop- als huursector, gecombineerd met bedrijvigheid.
De stap om de maatschappelijke vraag naar middensegment woningen vast te leggen in de anterieure overeenkomst was vooruitstrevend. Dit om het doorstromen van inwoners van sociale huur naar middeldure huur mogelijk te maken. Met dit bouwrijpe perceel heeft het Rijksvastgoedbedrijf bewerkstelligd dat de ontwikkelaar snel woningen en bedrijfsruimtes kan realiseren en verkopen/verhuren.

Verkoopproces
De verkoop van het perceel op Oostenburg vindt plaats bij openbare inschrijving. Er geldt een (beperkte) voorselectie op basis van financiële en administratieve eisen. Het gaat om bewezen ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen of financieren van minimaal twee projecten. Tenminste een project(en) dient een omvang van minimaal 3.500 m2 bvo te hebben en bij tenminste één project dient spraken te zijn van een binnenstedelijke (her)ontwikkeling (meerdere gebouwen).
Na de (beperkte) voorselectie krijgen partijen de uitnodiging een bod uit te brengen. De voorselectie is gesloten op 9 maart 2017 om 11.00 uur. De Staat biedt de mogelijkheid een bod onder voorwaarden in te dienen, maar aanvaardt uitsluitend voorwaarden voor de financiering.

De inschrijving is gesloten op donderdag 4 mei 2017 om 11.00 uur.

Na de bieding onderzoekt de Staat de aanvaardbaarheid van de onvoorwaardelijke- en de voorwaardelijke biedingen. Hierbij wordt gekeken naar de risico’s die zijn verbonden aan de gestelde voorwaarden in relatie tot de hoogte van de bieding. Vooral de eventuele onzekerheid ten aanzien van afname - evenals de termijn waarbinnen de belangstellende de eigendomsoverdracht wil laten plaatsvinden - zal worden meegenomen in de afweging. De Staat beslist over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en over de gunning aan degene met de meest aanvaardbare bieding. Tevens is de Staat gerechtigd de gunning afhankelijk te stellen van de uitkomst van een integriteits- en/of solvabiliteitsonderzoek. Een uitgebreidere omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (610 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. ten Brink of de heer M. van den Boogaart
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod