Diverse percelen grond
nabij de Utrechtseweg en Amersfoortseweg en nabij de Straatweg
te De Bilt en Breukelen

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 15 juni 2022 tot 13 juli 2022, 12.00 uur was het mogelijk om uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Utrechtseweg en Amersfoortseweg en nabij de Straatweg, diverse De Bilt en Breukelen
Perceelgrootte:
ca. Totaal 8.527 m²

Voornemen tot overeenkomst: Diverse percelen grond te De Bilt en Breukelen

Update 13 juli 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de provincie Utrecht.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 13 juli 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 29104 (Verkoop), “Diverse percelen grond te Breukelen en De Bilt ”.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor meerdere percelen grond in De Bilt en Breukelen.

  • Omschrijving type vastgoed: diverse percelen grond
  • Adres: Nabij de Utrechtseweg en Amersfoortseweg in De Bilt en nabij de Straatweg in Breukelen
  • Kadastrale aanduiding: De Bilt C 2068, C 2069, C 2157, D 8538, L 258, L 260, Breukelen Sint Pieters A 372
  • Perceeloppervlak: 8.527 m2 (totaal)
  • Vigerende bestemming: ‘Verkeer’

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de provincie Utrecht, omdat De Staat op grond van de Wet Herverdeling Wegenbeheer verplicht is de onroerende zaak over te dragen aan de wegbeheerder, provincie Utrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. S. Visser
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod