Cultuurgrond
bij 't Klaphek
te IJssesltein

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 14 juni 2022 en tot 11 juli 2022 12.00 was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken

0

Objectinformatie

Adres:
bij 't Klaphek, 3401RZ IJssesltein
Huidig gebruik:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 14.00.60 ha

Percelen cultuurgrond bij 't Klaphek te IJsselstein

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 11 juli 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018579 (Verkoop), cultuurgrond bij ’t Klaphek te IJsselstein ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor percelen cultuurgrond gelegen bij ’t Klaphek te IJsselstein.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen cultuurgrond
  • Adres: gelegen bij ’t Klaphek te IJsselstein
  • Kadastrale aanduiding: IJsselstein H 362, 367, 1008 en 1009
  • Perceeloppervlak: 14.00.60 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: grotendeels via openbare weg, deels via andere agrarische percelen of het water.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan:
- voor wat betreft het perceel IJsselstein H 1008; met de aangrenzend eigenaar, zulks onder de voorwaarde dat een aansluitend perceel van gelijke grootte hierbij in ruil aan het Rijksvastgoedbedrijf wordt geleverd, met als doel een betere en logischere indeling van de gronden bij ’t Klaphek te realiseren;
- voor wat betreft de percelen IJsselstein H 362, 367 en 1009; met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, ten behoeve van dijkverzwaring van de Lek en uitbreiding van het rioolwaterzuiveringsgemaal. Vanwege de wettelijke taak van het HDSR hieromtrent stelt het Rijksvastgoedbedrijf de gronden specifiek met deze reden overtollig.
- omdat genoemde overeenkomsten een onlosmakelijk geheel met elkaar vormen, waarbij voormeld algemeen belang kan worden gerealiseerd.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: P. Rigter
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod