Bloot eigendom perceel cultuurgrond Oosterringweg 8-II
Oosterringweg 8-II
te Marknesse

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 17 juni 2022 tot 15 juli 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Oosterringweg 8-II, 8316 RZ Marknesse
Huidig gebruik:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 6.86.55 ha

Voornemen tot overeenkomst: bloot eigendom perceel cultuurgrond (glastuinbouw) bij Oosterringweg 8-II Marknesse

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 15 juli 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer projectnummer 28834 (Verkoop), Oosterringweg 8-II Marknesse .

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het bloot eigendom belast met erfpacht van een perceel cultuurgrond gelegen nabij Oosterringweg 8-II Marknesse.

• Omschrijving type vastgoed: bloot eigendom belast met erfpacht cultuurgrond
• Adres: bij Oosterringweg 8-II Marknesse
• Kadastrale aanduiding: NOP B 2676 + 2679
• Perceeloppervlak: 6.86.55. ha
• Vigerende bestemming: agrarisch (glastuinbouw)
• Toekomstige planologische bestemming: agrarisch (glastuinbouw)
• Ontsluiting van het vastgoed: middels openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
Sinds 2000 hanteert De Staat een verkoopstop op agrarische gronden. Het rijksbeleid agrarische gronden is vervolgens aangepast. Gronden en gebouwen met een agrarische bestemming worden, conform het huidige beleid niet zonder meer verkocht. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met een glastuinbouwbedrijf voorgedragen door Stichting Nieuwland, enkel en alleen om te voldoen aan de in juli 2008 gemaakte procedureafspraken tussen Domeinen en Stichting Nieuwland omtrent het stichten van nieuwe glastuinbouwbedrijven op aangewezen kavels in de Noordoostpolder.
Het perceel is daarnaast belast met een erfpachtrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. P. Rigter
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod