Percelen grond t.b.v. verbreding A6 nabij Almere
Rijksweg A6
te Almere

Verkocht

De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

0

Objectinformatie

Adres:
Rijksweg A6, 1353 Almere
Huidig gebruik:
Verkeer

Voornemen tot overeenkomst: verbreding Rijksweg A 6 nabij Almere

Update 06-07-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Almere.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk * 6 juli 2022 om 12.00 uur* (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 27137 (Verkoop), Verbreding A6 nabij Almere".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen infrastructuur grond Rijksweg A 6 nabij Almere.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur
  • Kadastrale aanduiding: Almere, sectie F, nummers 2974, 2975, 2981 2976, 2586 gedeeltelijk, 762, 2780 gedeeltelijk, 2986 gedeeltelijk, 1977 gedeeltelijk en 2982. Almere, sectie S, nummers 353 gedeeltelijk, 354 gedeeltelijk en 355 gedeeltelijk. Almere, sectie G, nummers 5187 en 5188. Almere, sectie H, nummer 5353 en Almere, sectie W, nummer 2095 gedeeltelijk.
  • Perceeloppervlakten: respectievelijk groot 1.035 m², 140 m ², 1.740 m², 56 m², circa 2.992 m², 289 m², circa 75 m², circa 5.810 m², circa 2.416 m², 1 m², circa 335 m², circa 95 m², circa 374 m², 77 m², 107 m², 65 m² en circa 3.488 m².
  • Vigerende bestemming: verkeerskundig gebruik en/of bestemming, te weten: weggedeelten, bermen en water
  • Functie, voormalig rijksgebruik: verkeerskundig gebruik en/of bestemming, te weten: weggedeelten, bermen en water
  • Ontsluiting van het vastgoed: via aansluitende kavel

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt de onroerende zaak aan de gemeente Almere, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur zijn een overheidstaak. Gelet op het voorgaande is de gemeente Almere de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw E. Beerling en de heer C.G.A.M. Meereboer
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod