Percelen grond ten behoeve van verbreding A6 nabij Almere
Rijksweg A6
te Almere

Verkocht

De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

0

Objectinformatie

Adres:
Rijksweg A6, 1353 Almere
Huidig gebruik:
Verkeer

Voornemen tot overeenkomst: verbreding Rijksweg A 6 nabij Almere

Update 06-07-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Provincie Flevoland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 6 juli 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 26103 (Verkoop), Verbreding A 6 nabij Almere Provincie Flevoland".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen infrastructuur grond Rijksweg A 6 nabij Almere.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur
  • Kadastrale aanduiding: Almere, sectie S, nummers 359 gedeeltelijk, 342 gedeeltelijk, 356 gedeeltelijk, 348 gedeeltelijk, 352 gedeeltelijk, 364 gedeeltelijk, 368 gedeeltelijk, 346 gedeeltelijk, 345 gedeeltelijk en 360 gedeeltelijk. Almere, Sectie W, nummers 2095 gedeeltelijk, 2097, 2100, 2101 en 2094. Almere, sectie C, nummers 550 gedeeltelijk, 552 gedeeltelijk en 625 gedeeltelijk en Almere, Sectie F, nummers 3122 en 3123.
  • Perceeloppervlakte: respectievelijk groot circa 222 m², circa 2.344 m ², circa 1.066 m², circa 1798 m², circa 1.778 m², circa 4.090 m², circa 15 m², circa 51 m², circa 230 m²,circa 244 m², circa 18.295 m², 9.662 m², 2.584 m², 1.818 m², 2.344 m², circa 536 m², circa 527 m²,circa 8 m², 433 m² en 417 m².
  • Vigerende bestemming: verkeerskundig gebruik en/of bestemming, te weten: weggedeelten, bermen en water
  • Functie, voormalig rijksgebruik: verkeerskundig gebruik en/of bestemming, te weten: weggedeelten, bermen en water
  • Ontsluiting van het vastgoed: via aansluitende kavel.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt de onroerende zaak aan de Provincie Flevoland, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur zijn een overheidstaak. Gelet op het voorgaande is de provincie de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw E. Beerling en de heer C.G.A.M. Meereboer
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod