Overdracht objecten politie aan de Nationale Politie
Diverse
te Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Boxtel, Breda, Dordrecht, Drachten, Driebergen-Rijsenburg, Groningen, Haarlemmermeer, Leusden, Maasbracht, Nunspeet, Oosterbeek, Vlissingen en Waddinxveen

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Tot 14 juni 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Diverse, adressen Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Boxtel, Breda, Dordrecht, Drachten, Driebergen-Rijsenburg, Groningen, Haarlemmermeer, Leusden, Maasbracht, Nunspeet, Oosterbeek, Vlissingen en Waddinxveen

Voornemen tot overeenkomst: Portefeuille objecten KLPD

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 14 juni 2022 om 12.00 uur aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 28701 (Verkoop), portefeuille objecten KLPD".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de Nationale Politie voor de overdracht van een vastgoedportefeuille, van in totaal 17 objecten, welke in gebruik zijn bij de politie, zijnde:

1. Amsterdam (IJdok 5)
Sub 1. "Index 1"
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M, complexaanduiding 7132-A, index 1, omvattende:
a. het recht op het uitsluitend gebruik van een perceel grond met het daarboven gelegen water, waarin zich een haven bevindt met een tweetal steigers, een hellingbaan en verder toebehoren, gelegen nabij en grenzend aan het IJdok te Amsterdam; en
b. het zeven/duizendste (7/1000e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met het zich daarop bevindende complex, in hoofdzaak omvattende een haven, kantoorruimten, commerciële ruimten, een hotel, woningen, een kantoor-/bedrijfsgebouw en parkeervoorzieningen, en deels met water, gelegen te Amsterdam, plaatselijk bekend IJdok 2 tot
en met 20 (even nummers), 33A, 33B, 161 en 183 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M, nummer 7123, groot zestienduizend zeshonderddrieënveertig (16.643) vierkante meter, belast met een recht van opstal ten behoeve van Cofely Energy Solutions B.V.
Sub 2. "Index 10"
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M, complexaanduiding 7132-A, index 10, omvattende:
a. het recht op het uitsluitend gebruik van parkeergarage met parkeerplaatsen/parkeervakken gelegen op niveau min één (-1) met rijbanen en verder toebehoren, plaatselijk bekend IJdok 1 te Amsterdam; en
b. het zes en dertig/vierhonderd negen en zestigste (36/469e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M, complexaanduiding 7132-A, appartementsindex 2, omvattende:
(i) het recht op het uitsluitend gebruik van een ondergrondse - ten dele openbare - parkeergarage met parkeerplaatsen/parkeervakken, gelegen op niveau min twee (-2) en niveau min één (-1) met in- en uitrit, toegangsinstallatie, hellingbanen en verder toebehoren, gelegen nabij het IJdok te Amsterdam; en
(ii) het achtentachtig/duizendste (88/1000e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met het zich daarop bevindende complex, in hoofdzaak omvattende een haven, kantoorruimten, commerciële ruimten, een hotel, woningen, een kantoor-/bedrijfsgebouw en parkeervoorzieningen, en deels met water, gelegen te Amsterdam, plaatselijk bekend IJdok 2 tot en met 20 (even nummers), 33A, 33B, 161 en 183 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M, nummer 7123, groot zestienduizend zeshonderddrieënveertig (16.643), belast met een recht van opstal ten behoeve van Cofely Energy Solutions B.V.
Sub 3. "Index 11"
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M, complexaanduiding 7132-A, index 11, omvattende:
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de kantoorruimten gelegen op de eerste en de tweede verdieping, een hal met entree op niveau maaiveldlaag (niveau 0), een buitenruimte annex kade op niveau servicelaag min een half (–0,5) voor opslag, parkeren en opstelplaats voor voertuigen, een technische ruimte op niveau min één (-1), alsmede diverse personeels- en opslagruimten en verder toebehoren, plaatselijk bekend IJdok 3 tot en met 13 (oneven nummers) te Amsterdam; en
b. het dertig/honderdste (30/100e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend
gemeente Amsterdam, sectie M, complexaanduiding 7132-A, appartementsindex 3, omvattende:
(i) het recht op het uitsluitend gebruik van de kantoorruimten gelegen op de eerste tot en met de elfde verdieping met daartoe behorende gevels en daken, een centrale hal met entree op niveau maaiveldlaag (niveau 0), een hal met entree op niveau maaiveldlaag (niveau 0), een buitenruimte annex kade op niveau servicelaag min een half (–0,5) voor opslag, parkeren en opstelplaats voor voertuigen, een technische ruimte op niveau min één (-1), diverse personeelsruimten en opslagruimten en verder toebehoren; en
(ii) het honderddrieëndertig/duizendste (133/1000e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met het zich daarop bevindende complex, in hoofdzaak omvattende een haven, kantoorruimten, commerciële ruimten, een hotel, woningen, een kantoor-/bedrijfsgebouw en parkeervoorzieningen, en deels met water, gelegen te Amsterdam, plaatselijk bekend IJdok 2 tot en met 20 (even nummers), 33A, 33B, 161 en 183 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M, nummer 7123, groot zestienduizend zeshonderddrieënveertig (16.643), belast met een recht van opstal ten behoeve van Cofely Energy Solutions B.V.

2. Apeldoorn (Tuinmanslaan 16)
het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Tuinmanslaan 16 te Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie D, nummer 7224, groot eenduizend zevenhonderdzeventig (1.770) vierkante meter.

3. Assen (Hoofdvaartsweg 91)
Sub 1. het perceel grond met opstallen met erf en parkeerterrein, plaatselijk bekend Hoofdvaartsweg 91 te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie Q, nummer 7316, groot drieduizend
vierhonderdvierentwintig (3.424) vierkante meter.
Sub 2. het perceel grond met parkeerterrein, gelegen nabij de Hoofdvaartsweg te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie Q, nummer 7317, groot zeshonderdzesenveertig (646) vierkante meter.
Sub 3. het perceel grond met verder toebehoren, gelegen nabij de Hoofdvaartsweg te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie Q, nummer [7320] [gedeeltelijk][nieuw perceel nog nader vast te stellen], groot [*] vierkante meter, waaraan door de Dienst voor het Kadaster en de Openbare registers een voorlopige grens en oppervlakte is toegekend, doch ter zodanige grootte als na kadastrale uitmeting zal blijken.

4. Boxtel (Nergena 3 en 5)
het perceel grond met opstallen, bestaande uit een manegecomplex met bijgebouwen, erf en weilanden, plaatselijk bekend Dorvense Weide 4A en 4B en Nergana 3 en 5 te Boxtel, kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie I, nummers:
- 683, groot elfduizend tweehonderdzestig (11.260) vierkante meter; en
- 2410, en elfduizend zeshonderd (11.600) vierkante meter.

5. Breda (Graaf Engelbertlaan 165)
Sub 1. het perceel grond met opstallen met erf en parkeerterrein, plaatselijk bekend Graaf Engelbertlaan 165 te Breda,kadastraal bekend gemeente Princenhage, sectie L, nummer 2247, groot vierduizend zestig (4.060) vierkante meter.
Sub 2. het perceel grond met verder toebehoren, nabij Graaf Engelbertlaan te Breda, kadastraal bekend gemeente Princenhage, sectie L, nummer 2544, groot vierentwintig (24) vierkante meter.

6. Dordrecht (Blauwpoortsplein 4)
het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Blauwpoortsplein 1, 2, 3 en 4 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie F, nummer 2355, groot vierhonderdtweeënzestig (462) vierkante meter.

7. Dordrecht (Buiten Walevest 16)
Sub 1. het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Buiten Walevest 16 en Binnen Walevest 16 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie F, nummer 2657, groot eenduizend eenhonderdzesentwintig (1.126) vierkante meter.
Sub 2. het perceel grond met verder toebehoren, nabij Buiten Walevest te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie F, nummer 2658, groot drie (3) vierkante meter.

8. Drachten (Noorderend 4)
Sub 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie B, complexaanduiding 8523-A, appartementsindex 3, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de schietbaan in de kelder en één vertrek op de begane grond van het bedrijfsverzamelgebouw "'t Schip" te Drachten, plaatselijk bekend Noorderend 4 te Drachten; en
b. het honderdvijfendertig/eenduizend achthonderddrieëndertigste (135/1.833-ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met het bedrijfsverzamelgebouw "'t Schip", plaatselijk bekend Noorderend 4 te Drachten, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie B, nummer 8435, groot negentienduizend negenhonderdvijfenzestig vierkante meter (19.965 m²).
Sub 2. het één/tweede onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie B, complexaanduiding 8523-A, appartementsindex 4, omvattende:
a. de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de technische ruimten in de kelder, de sporthal, de fitnes-ruimte, en enige kamers op de begane grond, en één vertrek op de eerste verdieping van het van het bedrijfsverzamelgebouw "'t Schip" te Drachten, plaatselijk bekend Noorderend 4 te Drachten; en
b. het vijfhonderdnegen/eenduizend achthonderddrieëndertigste (509/1.833-ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met het bedrijfsverzamelgebouw "'t Schip", plaatselijk bekend Noorderend 4 te Drachten, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie B, nummer 8435, groot negentienduizend negenhonderdvijfenzestig vierkante meter (19.965 m²).

9. Driebergen (Hoofdstraat 54, 56, 60 en 62)
Sub 1. het perceel grond met opstallen, wegen, parkeerterreinen, plantsoenen en tuin, plaatselijk bekend Hoofdstraat 54, 56, 58, 60 en 62 te Driebergen-Rijsenburg, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg:
- sectie A, nummer 1615, groot driehonderdvijfendertig (335) vierkante meter;
- sectie A, nummer 1616, groot vijfduizend zeshonderddrieënzeventig (5.673) vierkante meter;
- sectie A, nummer 1625, groot tweeduizend zeshonderdvijftig (2.650) vierkante meter;
- sectie A, nummer 1629, groot eenentwintigduizend tweehonderdvijftig (21.250) vierkante meter, welk perceel (gedeeltelijk) is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van B.V. Transportnet Zuid-Holland;
- sectie A, nummer 1631, groot tienduizend eenhonderddrie (10.103) vierkante meter; en
- sectie A, nummer 1662, groot negentienduizend vierhonderdzeven (19.407) vierkante meter, welk perceel is belast met zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de Staat en Stedin Netten B.V.;
- sectie E, nummer 3, groot zeshonderdeenendertig (631) vierkante meter.
Sub 2. Het recht van opstal, nabij Hoofdstraat te Driebergen-Rijsenburg kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijsenburg, sectie A, nummer 1709, groot honderd (100) vierkante meter.

10. Groningen (Peizerweg 82a)
het perceel grond met opstallen en parkeerterrein, plaatselijk bekend Peizerweg 82 en 82A te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie R, nummers:
- 2114 groot een (1) vierkante meter;
- 2163, groot eenduizend zevenhonderdvierenvijftig
(1.754) vierkante meter;
- 2164, groot tweehonderd (200) vierkante meter.

11. Leusden (Loes van Overeemlaan 11 en 21)
Sub 1. a. het recht van erfpacht, eindigend op eenendertig mei tweeduizend achtentwintig, van een perceel grond - in eigendom toebehorend aan de naamloze vennootschap Landgoed Den Treek-Henschoten N.V., gevestigd te Leusden - kadastraal bekend gemeente Leusden, sectie A, nummer 1200, groot drieduizend achthonderdvijfentachtig (3.885) vierkante meter; alsmede
b. het opstalrecht, eindigend op eenendertig mei tweeduizend achtentwintig, van de zich op het sub a genoemde perceel met nummer 1200 bevindende opstallen, bekend als "De Boskamp", plaatselijk bekend Loes van Overeemlaan 21 te Leusden.
Sub 2. het recht van erfpacht, eindigend op eenendertig mei tweeduizend achtentwintig, van een perceel grond - in eigendom toebehorend aan de naamloze vennootschap Landgoed Den Treek-Henschoten N.V., gevestigd te Leusden - kadastraal bekend gemeente Leusden, sectie A, nummer 1269, groot eenentachtigduizend achthonderdvijfendertig (81.835) vierkante meter, met de rechten van erfpachter van de zich op dit perceel bevindende opstallen en voorzieningen, bekend als "De Boskamp", plaatselijk bekend Loes van Overeemlaan 11 te Leusden.

12. Maasbracht (Sint Joosterweg 1a)
het perceel grond met opstallen, parkeerterrein en tuin, plaatselijk bekend Sint Joosterweg 1A te Maasbracht, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie H, nummers:
- 1077, groot honderdvijfenzeventig (175) vierkante meter, welk perceel (gedeeltelijk) is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de gemeente Maasgouw;
- 1079, groot eenduizend eenhonderdvijfenvijftig (1.155) vierkante meter, welk perceel (gedeeltelijk) is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de gemeente Maasgouw; en
- 1081, groot tweeduizend honderdvijftien (2.115) vierkante meter.

13. Nunspeet (Waterweg 35)
het perceel grond met managecomplex met bijbehorende voorzieningen, parkeerterrein en weilanden, plaatselijk bekend Waterweg 35 te Nunspeet, kadastraal bekend gemeente Nunspeet, sectie I, nummers:
- 2467, groot achtendertigduizend vijfentwintig (38.025) vierkante meter; en
- 3953, groot tweeëndertigduizend zevenhonderdtachtig (32.780) vierkante meter, welk perceel (gedeeltelijk) is belast met:
(i) twee beperkt zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Liander N.V.;
(ii) een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Liander N.V.

14. Schiphol (Thermiekstraat 2)
het recht van erfpacht, eindigend op negenentwintig februari tweeduizend achtentwintig, van een perceel grond - in eigendom toebehorend aan Schiphol Commercial B.V., gevestigd te Schiphol, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AI, nummer 260, groot achttienduizend negenhonderdvijfenzeventig (18.975) vierkante meter, met de rechten van de erfpachter op de zich op dit perceel bevindende opstallen, plaatselijk bekend Thermiekstraat 2 te Schiphol.

15. Vlissingen (Piet Heinkade 94)
het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Piet Heinkade 93 en 94 te Vlissingen, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie C, nummer 1974, groot zeshonderddrie (603) vierkante meter.

16. Waddinxveen (Logistiekweg 18)
het perceel grond met opstallen en parkeerterreinen, plaatselijk bekend Logistiekweg 18 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nummer 4283, groot vijfduizend tweehonderdzevenenzeventig (5.277) vierkante meter.

17. Wolfheze (Van Nieuwenhuijzenweg 3)
het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Van Nieuwenhuijzenweg 3 te Wolfheze, kadastraal bekend gemeente Oosterbeek, sectie A, nummer 1356, groot zesduizend honderddrieënveertig (6.143) vierkante meter.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de Nationale Politie, de jarenlange gebruiker van de objecten. Het Rijksvastgoedbedrijf is op basis van vergaande contractuele overeenstemming gehouden deze vastgoedportefeuille aan de Nationale Politie te leveren ten behoeve van diens taakuitoefening en huisvesting.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Kees Meereboer
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod