Gedeelte Lonneker C 9659 tbv trafostation
Lonnekerveldweg
te Enschede

Verkocht

U kunt niet meer reageren
Vanaf 23 mei 2022 tot 22 juni 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Lonnekerveldweg, 7524 PP Enschede
Huidig gebruik:
Trafostation
Perceelgrootte:
ca. 34 m²

Update 22-06-2022: Reactie termijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Enexis.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 22 juni 2022 om 12.00 uur aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00010167, Gedeelte Lonneker C 9659".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een gedeelte van het perceel (+/- 34 m2), kadastraal bekend Lonneker sectie C nummer 9659 aan de Lonnekerveldweg te Enschede, waarop een trafostation van Enexis aanwezig is.

 • Omschrijving type vastgoed: ondergrond van trafostation
 • Adres: nabij Lonnekerveldweg 30 te Enschede
 • Kadastrale aanduiding: Lonneker C 9659 (gedeeltelijk)
 • Perceeloppervlak: +/- 34 m2.
 • Vigerende bestemming: Enkelbestemming: natuur, Gebiedsaanduiding: overige zone - Zonnepanelen, Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone - radar
 • Toekomstige planologische bestemming: als huidige bestemming
 • Functie, voormalig rijksgebruik: ondergrond van trafostation
 • Ontsluiting van het vastgoed: via Lonnekerveldweg (deels openbare weg, deels privéweg).

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Enexis, omdat er reeds een aangesloten trafostation aanwezig is op het perceel dat door Enexis gebruikt wordt voor de energieleverantie aan de omliggende gebouwen. Enexis is in deze regio de netbeheerder en daarmee de enige partij die het trafostation kan gebruiken ten behoeve van energieleverantie, en daarom naar de mening van het Rijksvastgoedbedrijf ook de enige partij die redelijkerwijs baat heeft bij de verkrijging van de grond onder het trafostation.

Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. N. Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod