Diverse percelen grond
Gelegen langs de Rijksweg A12 tussen Overberg en Veenendaal
te Amerongen, Renswoude en Veenendaal

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 20 mei 2022 tot 21 juni 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen langs de Rijksweg A12 tussen Overberg en Veenendaal, te Amerongen, Renswoude en Veenendaal
Huidig gebruik:
Water (sloot) en Infrastructuur (fietspad)
Perceelgrootte:
ca. ca. 8.451 m²

Voornemen tot overeenkomst: Diverse percelen Amerongen, Renswoude en Veenendaal

Update 21-06-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Waterschap Vallei en Veluwe.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 21 juni 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00017698 (Verkoop), Diverse percelen Amerongen, Renswoude en Veenendaal".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen grond gelegen langs de Rijksweg A12 tussen Overberg en Veenendaal.

  • Omschrijving type vastgoed: Diverse percelen
  • Adres: langs de Rijksweg A12 tussen Overberg en Veenendaal
  • Kadastrale aanduiding en perceeloppervlakte: Amerongen sectie G nummer 983 groot 565 m2 Amerongen sectie G nummer 984 groot 1.765 m2 Amerongen sectie G nummer 1091 groot 1.209 m2 Renswoude sectie G nummer 1204 groot 3.845 m2 Renswoude sectie G nummer 1205 groot 895 m2 Renswoude sectie G nummer 1307 groot 33 m2 Renswoude sectie G nummer 1308 groot 39 m2 Veenendaal sectie G nummer 2185 groot 56 m2 Veenendaal sectie G nummer 2187 groot 44 m2 Tezamen groot 8.451 m²
  • Vigerende bestemming: Water, natuur en verkeer
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Aangekocht wegens aanpassing van de Rijksweg A12.
  • Ontsluiting van het vastgoed: Ontsluiting is mogelijk via de Parallelweg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Waterschap Vallei en Veluwe, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur en watergang.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod