Perceel Neerbosch A 3048
Havenweg 11
te Nijmegen

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 18 mei 2022 tot 16 juni 2022, 12.00 uur was het mogelijk om uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Havenweg 11, 6541 AD Nijmegen
Huidig gebruik:
Parkeerterrein en ontsluiting ten behoeve van kantoor
Perceelgrootte:
ca. 1.263 m²

Update 16-06-2022: reactietermijn is inmiddels verstreken, er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Nijmegen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 16 juni 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 24179, perceel Neerbosch A 3048".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel, kadastraal bekend Neerbosch A 3048, gelegen aan de Havenweg 11-11a te Nijmegen.

 • Omschrijving type vastgoed: perceel met verharding
 • Adres: Havenweg 11-11a
 • Kadastrale aanduiding: Neerbosch A 3048
 • Perceeloppervlak: 1263 m2
 • Vigerende bestemming: Enkelbestemming: Groen – Park – Eiland. Dubbelbestemmingen: Maatschappelijk – Grondwaterbeschermingsgebied en Water – Waterkering (WA-K) Gebiedsaanduiding: Archeologisch waardevol
 • Toekomstig gebruik: Openbaar groen, openbare infrastructuur en aanlanding voor een voetgangersbrug
 • Functie, voormalig rijksgebruik: Parkeerterrein en ontsluiting ten behoeve van kantoor
 • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Nijmegen, omdat de gemeente Nijmegen bezig is met herontwikkeling van het Waalkwartier. Onderdeel van deze herontwikkeling is de verbinding van de weerszijden van de Waalhaven middels een nieuwe, openbaar toegankelijke, voetgangersbrug. Deze voetgangersbrug zal op het onderhavige perceel Neerbosch A 3048 aanlanden. Als gevolg hiervan zal ook aansluitende openbare weginfrastructuur op dit perceel moeten worden gerealiseerd. De brug en de weginfrastructuur zal na realisatie door de gemeente worden onderhouden. Op basis van het voorgaande wordt de gemeente op dit moment gezien als enige serieuze gegadigde voor overname van het voornoemde perceel.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. J. Noltes
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod