Perceel tuingrond
Beerseveld
te Oirschot

Verkocht

Vanaf 12 mei 2022 tot 10 juni 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Beerseveld, 5688JD Oirschot
Huidig gebruik:
Halfvrijstaande woning/tuin (alle bebouwing wordt gesloopt)
Perceelgrootte:
ca. 296 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel tuingrond te Oirschot

Update 10-06-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 10 juni 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 29476 (Verkoop), Perceel tuingrond te Oirschot".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor perceel Oirschot K 1472 gedeeltelijk, groot 296 m².

  • Omschrijving type vastgoed: perceel grond, te gebruiken als tuin.
  • Adres: Beerseveld te Oirschot
  • Kadastrale aanduiding: Oirschot K 1472 gedeeltelijk
  • Perceeloppervlak: 296 m².
  • Vigerende bestemming: Wonen/ tuin/ erven met dubbelbestemming waarde – archeologie 3 en gebiedsaanduiding reconstructiewet; max. 1 woning per bouwblok toegestaan (deze is gesitueerd op Oirschot K 1473);
  • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar omdat deze eigenaar grond dient af te staan t.b.v. de verbreding van de A58.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (836 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. H. Knippels
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod