Drie percelen
Havendijk
te Zwartsluis

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 9 mei 2022 tot 7 juni 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Havendijk, 8064 Zwartsluis
Huidig gebruik:
Openbaar groen (berm) en parkeren (openbaar en gratis)
Perceelgrootte:
ca. 2450 m²

Update 08-06-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Zwartewaterland.
Update 15-11-2022: Koopovereenkomst met de gemeente Zwartewaterland is ondertekend.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 7 juni 2022 om 12.00 uur aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00004012, percelen Zwartsluis".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de gemeente Zwartewaterland voor drie percelen, gelegen aan de Havendijk te Zwartsluis.

 • Kadastrale aanduiding: Zwartsluis, sectie D, nummers 4691, 4693 en 4695
 • Perceeloppervlak: 373 m2 (perceel D 4691), 2070 m2 (perceel D 4693) en 7 m2 (perceel D 4695), totale oppervlakte 2450 m2.
 • Vigerende bestemming: Enkelbestemming: Verkeer, Dubbelbestemming: Waterstaat - Waterkering
 • Toekomstige planologische bestemming: als vigerende bestemming
 • Functie, voormalig rijksgebruik: openbaar groen (berm) en parkeren (openbaar, gratis). Onderhoud en beheer door gemeente Zwartewaterland.
 • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Zwartewaterland, omdat de onroerende zaak is ingericht als openbaar groen (berm) en openbare gratis parkeervoorziening, waarvan de onderhouds -en beheerplicht wettelijk is opgedragen aan de gemeente Zwartewaterland. De gemeente voert dit beheer en onderhoud reeds uit en de percelen lenen zich, gezien de bestemming, uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van deze reeds bestaande openbare infrastructuur. Op basis van het voorgaande wordt de gemeente op dit moment gezien als enige serieuze gegadigde voor overname van voornoemde percelen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst (huidige status)
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: mevrouw M. Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod