Drentse Zonneroute A37
Gelegen langs de rijksweg A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens
te Hoogeveen, Coevorden en Emmen

Marktconsultatie

Verslag Marktconsultatie 7 juni 2022 Drentse Zonneroute A37 te Emmen.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen langs de rijksweg A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens, Hoogeveen, Coevorden en Emmen
Huidig gebruik:
Bermgebruik langs rijksweg
Bestemming:
Infrastructuur
Perceelgrootte:
ca. 207 ha

Drentse Zonneroute A37

Het project Drentse Zonneroute A37 onderzoekt de mogelijkheden van het opwekken van zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 km tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Het traject heeft een potentie van circa 176 megawattpiek, wat overeenkomt met stroom voor ongeveer 46.000 huishoudens. Om de Drentse Zonneroute A37 ruimtelijk mogelijk te maken is een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld, welke op 13 april 2022 is vastgesteld door de Provinciale Staten en op 26 april 2022 is gepubliceerd.

In dit project werken Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincie Drenthe, gemeente Coevorden, gemeente Hoogeveen, gemeente Emmen en netbeheerders Enexis en RENDO samen.

Marktconsultatie
Ter voorbereiding op de openbare procedure voor het vinden van een geschikte exploitant voor dit project hebben de gezamenlijke initiatiefnemers een marktconsultatie georganiseerd. De marktconsultatie is bedoeld om zoveel mogelijk partijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken over een aantal belangrijke thema’s, waaronder: ruimtelijke inpassing, RWS-randvoorwaarden, (financiële) participatie en netinpassing. De uitkomsten geven de initiatiefnemers beter inzicht in de haalbaarheid van het project, mogelijke risico’s en eventuele mitigerende maatregelen.

De marktconsultatie bestond uit een bijeenkomst op 7 juni 2022 in Emmen en een schriftelijke vragenronde.

Het verslag van de marktconsultatie is op 5 juli 2022 gepubliceerd. U kunt het verslag en bijbehorende bijlagen downloaden via de knop: ‘download meer informatie’.

Meer informatie
Meer informatie over het project is te vinden op Drentsezonneroutea37.nl en op deze website is de landschappelijke inpassing van de Drentse Zonneroute volgens het Provinciaal Inpassingsplan in beeld gebracht.

Het Rijksvastgoedbedrijf en gronduitgifte hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit doen we in samenwerking met andere rijksdiensten, zoals in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond en we werken mee aan initiatieven van derden, zoals gemeenten of marktpartijen. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werken we openbaar, marktconform en transparant. Meer informatie: Rijksvastgoedbedrijf.nl

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (7 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Hernieuwbare Energie
Contactpersoon: dhr. K. Sportel (Koert)
E-mailadres: Postbus.RVB.drentsezonnerouteA37@Rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod