Percelen grond
Nabij Amersfoortseweg 31
te Bunschoten-Spakenburg

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 2 mei 2022 tot 2 juni 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Amersfoortseweg 31, 3751 LJ Bunschoten-Spakenburg
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. ca 2.402 m²

Voornemen tot overeenkomst: Twee gedeeltelijke percelen grond gelegen nabij de Amersfoortseweg 31, Bunschoten-Spakenburg

Update 2 juni 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden in een ruiling met een private partij waarbij de Staat de onderhavige percelen inbrengt.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 2 juni 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 29847 (Verkoop), Hoogland O 2 en 1751".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor twee gedeeltelijke percelen grond gelegen nabij de Amersfoortseweg te Bunschoten-Spakenburg.

  • Omschrijving type vastgoed: twee percelen grond
  • Adres: grenzend aan rijksweg A1 en de Amersfoortseweg te Bunschoten-Spakenburg
  • Kadastrale aanduiding: Hoogland O 2 en 1751 (gedeeltelijk)
  • Perceeloppervlak: gezamenlijk groot ca. 2.402 m²
  • Vigerende bestemming: Enkelbestemming ‘Verkeer’ en de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’
  • Toekomstige planologische bestemming: n.v.t.
  • Ontsluiting van het vastgoed: Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt de onroerende zaak aan de eigenaar van het aangrenzende perceel vanwege het ontbreken van ontsluitingswegen.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een ruilovereenkomst aan te gaan met een private partij waarbij de Staat het onderhavige perceel inbrengt. De ruiling is noodzakelijk in het kader van de reconstructie van de A1-A28 knooppunt Hoevelaken.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mw. S. Visser
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod