Ligplaats Braassemermeer
Westmeerlaan nr. 91 t/m 95
te Roelofarendsveen

Procedure gestart

Voornemen tot overeenkomst sluit op dinsdag 24 mei 2022 om 12:00 uur

0

Objectinformatie

Adres:
Westmeerlaan nr. 91 t/m 95, 2371 CD Roelofarendsveen
Huidig gebruik:
Water
Bestemming:
Water

Voornemen tot Overeenkomst - Ligplaats Westmeerlaan nr. 91 t/m 95

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten voor een ligplaats, ter grootte van ongeveer 70 m², gelegen in het Braassemermeer, ter hoogte van de Westmeerlaan in Roelofarendsveen, met de duur van 1 jaar met verlenging van telkens 1 jaar.

Andere partijen kunnen voor dinsdag 24 mei 2022 om12:00 uur 's middags kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Indien een of meerdere andere partij(en) zich aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op kadastraal perceel:

Gemeente Alkemade, sectie K, nummers 4141

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens een waterbestemming.

Het perceel bestaat uit 70 m² water(bodem).

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene voorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van 1 jaar met verlenging van telkens 1 jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op dinsdag 24 mei 2022 om 12:00 uur 's middags. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het kenbaar maken van interesse doet u door het Interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf.

U kunt dit formulier toesturen aan:
Mevrouw M. Dudink
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
met een afschrift per mail aan:
mariska.dudink@rijksoverheid.nl

onder vermelding van: Ligplaats Westmeerlaan Roelofarensveen.

Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kan besluiten alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving indien uitsluitend partijen interesse tonen ten aanzien waarvan onwaarschijnlijk is dat zij kunnen voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Indien het Rijksvastgoedbedrijf dit besluit wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld, en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan na 2 weken na die melding.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 4 weken, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij geen bezwaar hebben tegen het aangaan van de overeenkomst. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. Het Rijksvastgoedbedrijf zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Het Perceel valt binnen de bestemming ‘Buitengebied West’ van het bestemmingsplan van de Gemeente Kaag en Braassem. Het Perceel heeft de bestemming ‘Water’. Hieronder valt onder het aanmeren van pleziervaartuigen (zie website). Er zijn specifieke bouw- en gebruiksregels van toepassing op het Perceel. Ook deze zijn terug te vinden het bestemmingsplan van de Gemeente Kaag en Braassem. Ten aanzien van de gebruiksregels dient te worden opgemerkt dat een steiger op het Perceel uitsluitend mag worden gebouwd ten behoeve van het gebruik op de aangrenzende gronden. De gemeente verstaat onder aangrenzende gronden in deze situatie de gronden gelegen aan de overzijde van de openbare weg aan welke het Perceel grenst.

Openbare inschrijving
Indien zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van deze overeenkomst en die kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik van de locatie verbonden zijn, start het Rijksvastgoedbedrijf een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt dan vastgesteld. De hoofdlijnen zijn onderstaand weergegeven.

Bij een openbare inschrijving kunnen belangstellende partijen gedurende een inschrijfperiode een bieding uitbrengen op de ondergrond van een oppervlakte water.

Na de sluiting van de inschrijfperiode worden inschrijvingen beoordeeld. In principe gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan de bieder met de meest aanvaardbare bieding.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (107 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur & Zakelijke Lasten
Contactpersoon: Mevr. M. Dudink
Telefoon: 06-11435811
E-mailadres: mariska.dudink@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod