Twee percelen grond en één perceel grond met water gelegen
nabij Offerhausweg
te Utrecht

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 29 april 2022 tot 31 mei 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij Offerhausweg, 3584 BE Utrecht
Huidig gebruik:
Openbaar groen, water en fietspad
Perceelgrootte:
ca. 12.164 m²

Voornemen tot overeenkomst: Twee percelen grond en één perceel grond met water gelegen nabij Offerhausweg te Utrecht.

Update 31 mei 2022: reactietermijn is inmiddels verstreken.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 31 mei 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 26688 (Verkoop), twee percelen grond en één perceel grond met water gelegen nabij Offerhausweg te Utrecht.".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor twee percelen grond en één perceel grond met water gelegen nabij Offerhausweg te Utrecht.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grond en grond met water.
  • Adres: nabij Offerhausweg, 3584 BE Utrecht.
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Abstede, sectie C, nummers 9281, 9300 en 8533.
  • Perceeloppervlak: Abstede C 9281: 9.318 m2, Abstede C 9300: 546 m2, Abstede C 8533: 2.300 m2.
  • Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): n.v.t.
  • Vigerende bestemming: voor het vigerende bestemmingsplan wordt verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Toekomstige planologische bestemming: openbaar groen, Water en Infrastructuur.
  • Functie, voormalig rijksgebruik: voormalig Steunpunt van Rijkswaterstaat.
  • Ontsluiting van het vastgoed: de percelen Abstede C 9281 en 9300 zijn toegankelijk via de Offerhausweg en via een looppad vanaf rotonde Berekuil te Utrecht. Perceel Abstede C 8533 betreft een perceel grond met wateren en is niet toegankelijk.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Utrecht, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbaar groen en openbare infrastructuur. De percelen worden gekocht als gevolg van de uitbreiding van het warmte overdracht station van Eneco. De gemeente Utrecht is voornemens om het terrein in samenspraak met Stichting Bloeyendael parkachtig in te richten in samenhang met de Nieuwe Hollandse Waterlinie en in aansluiting op het naastgelegen Park Bloeyendael.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: R. Zuijderwijk
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod