Voormalig belastingkantoor
Vroedschapstraat 15
te Gorinchem

Niet gegund

Vanaf 8 november 2018 tot en met 11 april 2019 was het digitale Biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres: Vroedschapstraat 15, 4204 AJ Gorinchem
Huidig gebruik: Vastgoedbescherming
Bestemming: Kantoor
Oppervlakte (BVO): ca. 6.484 m²
Perceelgrootte: 4.886 m²
Bouwjaar: ca. 1976

Niet gegund: voormalig belastingkantoor te Gorinchem

Op 11 april 2019 heeft de inschrijving plaatsgevonden. De Staat heeft besloten het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat te Gorinchem niet te gunnen, aangezien de hoogte van de geldige biedingen niet aan de taxatiewaarde heeft voldaan. De komende periode zal de Staat het verkoopproces van dit object analyseren met de diverse stakeholders, onder andere de gemeente, en eventueel te zijner tijd met een nieuw aanbod tot koop komen. Via Biedboek.nl wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Voormalig belastingkantoor
Het object ligt in een woonwijk op loopafstand (ca. 600 m) van het NS-station en van het centrum van de stad. De locatie is ook uitstekend bereikbaar met de auto via de rijkswegen A27 en A15. Er is daarnaast ruime parkeergelegenheid op eigen terrein met 92 plaatsen.

Het gebouw bestaat uit twee delen. Het oorspronkelijke gebouw uit 1976 en de ‘nieuwe’ aanbouw uit 1992. Het oorspronkelijke gebouw bestaat twee bouwlagen en een dakopbouw. De constructieve opbouw bestaat uit een volledige kolommenstructuur met een betonnen kern voor de stabiliteit. Op de kern en de kunstwerkwand bij entree na, kunnen alle binnenwanden (voornamelijk de niet-dragende systeemwanden) verwijderd worden. Hierdoor ontstaat een grote en vrij indeelbare ruimte.

De aanbouw staat als het ware op poten. Op de begane grond zijn parkeerplaatsen en een fietsenstalling gesitueerd. Het pand heeft drie verdiepingen en een grote dakopbouw waarin zich het voormalige bedrijfsrestaurant en technische ruimte bevinden. De constructieve opbouw van de aanbouw bestaat eveneens uit een volledige kolommenstructuur. Hier is echter voor de stabiliteit gekozen voor zogenoemde ‘Willemsankers’. Deze zijn, op enkele plaatsen, aan de binnenzijde van de ramen gesitueerd. Over de middenlijn van het gebouw ligt deels een vide waarin de trappen, lift en ook de toilet groepen en douchegelegenheden bevinden. De binnenwanden in de aanbouw bestaan voornamelijk uit metal-stud wanden. Deze niet dragende wanden kunnen moeiteloos verwijderd worden. Er ontstaat dan een grote vrije ruimte.

Bestemming
De huidige bestemming is conform het vigerende bestemmingsplan Kantoor. Per brief heeft de gemeente aangegeven medewerking te verlenen aan de functiewijziging naar Wonen en naar Maatschappelijke doeleinden voor het vestigen van een school.

Verkoopprocedure
De verkoop vond plaats bij openbare inschrijving. De Staat heeft de mogelijkheid geboden een bieding onder voorwaarden in te dienen. Er kon zowel een onvoorwaardelijke als voorwaardelijke bieding worden uitgebracht. Uitsluitend voorwaarden ten aanzien van de financiering met betrekking tot aankoop van het object werden aanvaard.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vanaf 8 november 2018 tot en met 11 april 2019 een Biedboek beschikbaar gesteld. Deze kon u digitaal bestellen voor € 75,00 op Biedboek.nl.

Vragen kunt u schriftelijk stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure  

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (988 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. Grajer
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod