Perceel grond met water gelegen aan het
Botenpad nabij nummer 31
te Valkenburg

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 11 april tot 9 mei 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Botenpad nabij nummer 31, Valkenburg
Huidig gebruik:
Openbaar water, waarvan een gedeelte in ongereguleerd gebruik als ligplaats voor een woonschip, inclusief een oeverstrookje tuin
Perceelgrootte:
ca. 381 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond met water gelegen aan het Botenpad nabij nummer 31 te Valkenburg

Update 9 mei 2022: reactietermijn is inmiddels verstreken. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Katwijk.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 9 mei 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00014131 (Verkoop), Valkenburg Oude Rijn grond/water ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond met water gelegen aan het Botenpad nabij nummer 31 te Valkenburg.

Omschrijving type vastgoed: perceel grond met water
- Adres: het Botenpad nabij nummer 31 te Valkenburg.
- Kadastrale aanduiding: Valkenburg (Z.H.), sectie A, nummer 5770.
- Perceeloppervlak: 381 m2.
- Vigerende bestemming:
Het perceel valt onder bestemmingsplan “Fietspad Waterlelie-Dorpsweide”, vastgesteld door de gemeenteraad van Katwijk op 17 februari 2022. Op het perceel rusten de volgende bestemmingen met bijbehorende functieaanduidingen:
• Water met daarbij op een deel de functieaanduiding; woonschepenligplaats;
• Tuin- Woonschepenligplaats.
- Ontsluiting van het vastgoed: perceel is enkel bereikbaar via aangrenzende percelen.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Katwijk, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: S.A.C. Timmer
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod