Grond bij de op– en afritten van de A7 en N 362 voor de aansluiting nabij Scheemda
Rijksweg
te Scheemda

Verkocht

Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Percelen Scheemda 0

Objectinformatie

Adres:
Rijksweg, 9679 Scheemda
Huidig gebruik:
Verkeer

Voornemen tot overeenkomst: gronden t.b.v. op- en afritten van de A7 en n 362 nabij Scheemda

Update 9-05-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Provincie Groningen en Waterschap Hunze Aa’s.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 2 mei 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00013687 (Verkoop), percelen RW A7 Scheemda".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor diverse percelen infrastructuur grond gelegen langs de A7 en n 362 nabij Scheemda.

 • Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur
 • Adres: Rijksweg A 7 nabij Scheemda
 • Kadastrale aanduiding: Scheemda, sectie M, nummers 1477, 1478, 1481, 1060, 1222, 1233, 1236, 1237, 1533, 1480, 1232, 1229, 1214, 1216 en 1228.
 • Perceel oppervlakten: respectievelijk groot 1.605 m², 322 m ², 780 m², 370 m², 270 m², 684 m²,1.395 m², 660 m², 163 m², 322 m², 100 m², 880 m², 1.125 m², 575 m² en 375 m².
 • Vigerende bestemming: verkeerskundig gebruik en/of bestemming, te weten: weggedeelten, bermen en water
 • Toekomstige planologische bestemming: n.v.t.
 • Functie, voormalig rijksgebruik: verkeerskundig gebruik en/of bestemming, te weten: weggedeelten, bermen en water
 • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt de onroerende zaak aan de Provincie Groningen en Waterschap Hunze Aa’s , omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur zijn een overheidstaak. Gelet op het voorgaande is zijn de Provincie Groningen en Waterschap Hunze Aa’s de enige gerede kandidaten voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod