Percelen grond
Gelegen langs de Rijksweg A9 nabij Amsterdamse Baan (S106) en Schipholweg (N232) te Badhoevedorp en nabij Sloterweg
te Badhoevedorp

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 21 maart 2022 tot 18 april 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen langs de Rijksweg A9 nabij Amsterdamse Baan (S106) en Schipholweg (N232) te Badhoevedorp en nabij Sloterweg, Badhoevedorp
Huidig gebruik:
Infra
Perceelgrootte:
ca. 57.503 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond Haarlemmermeer Amsterdamse Baan Schipholweg en Sloterweg

Update 18 april 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Haarlemmermeer.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 18 april 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 25515 (Verkoop), Percelen grond Haarlemmermeer Amsterdamse Baan Schipholweg en Sloterweg".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de percelen grond met verder toebehoren, gelegen langs de Rijksweg A9 nabij Amsterdamse Baan (S106) en Schipholweg (N232) te Badhoevedorp en nabij Sloterweg te Badhoevedorp. Tevens is het Rijksvastgoedbedrijf voornemens om opstalrechten te (laten) vestigen ten name van de gemeente nabij Sloterweg te Badhoevedorp.

 • Omschrijving type vastgoed: percelen grond met weg, berm
 • Adres: nabij Amsterdamse Baan (S106) en Schipholweg (N232) te Badhoevedorp en nabij Sloterweg te Badhoevedorp
 • Kadastrale aanduiding: kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer:
  • sectie AI, nummer 51, groot 520 m²;
  • sectie AI, nummer 859, groot 1.187 m²;
  • sectie AI, nummer 955, groot 1.938 m²;
  • sectie AI, nummer 1069, groot 97 m²;
  • sectie AI, nummer 1078, groot 190 m²;
  • sectie AI, nummer 1079, groot 2.803 m²;
  • sectie H, nummer 11441, groot 21 m²;
  • sectie H, nummer 12087, groot 257 m²;
  • sectie H, nummer 12090, groot 19.738 m²;
  • sectie H, nummer 12091, groot 8.201 m²;
  • sectie H, nummer 12388, groot 22.551 m.
  • Opstalrecht vestigen op de percelen, kadastraal bekend Haarlemmermeer: sectie AI, nummers: 1073 en 1075
 • Perceeloppervlak: totaal groot 57.503 m²
 • Vigerende bestemming: ‘Verkeer’ en voor een klein deel ‘Bedrijventerrein’ met functieaanduiding groen.
 • Toekomstige planologische bestemming: ‘Verkeer’ en voor een klein deel ‘Bedrijventerrein’ met functieaanduiding groen.
 • Functie: weg, berm, fietspad, talud en oppervlakte waterretentie.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Haarlemmermeer, omdat hiervoor een bestuursovereenkomst is gesloten.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod