Diverse percelen (overhoeken)
gelegen nabij Rijksweg 73, Rijksweg 768/N86 en Rijksweg 772/N271
te Roermond

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Tot 15 april 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen nabij Rijksweg 73, Rijksweg 768/N86 en Rijksweg 772/N271, Roermond
Bestemming:
Verkeer, agrarisch en natuur
Perceelgrootte:
ca. 455.048 m²

Diverse percelen (overhoeken) gelegen binnen de gemeente Roermond

Update 15 april 2022: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Roermond.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 15 april 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail met motivatie te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00009919 (Verkoop), diverse percelen gelegen binnen de gemeente Roermond".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen (overhoeken) gelegen binnen de gemeente Roermond, gelegen nabij de Rijksweg 73, Rijksweg 768/N86 en Rijksweg 772/N271.

  • Omschrijving type vastgoed: wegen / bermen
  • Adres: gelegen nabij de Rijksweg 73, Rijksweg 768/N86 en Rijksweg 772/N271
  • Kadastrale aanduiding: diversen zie aanvullende informatie in de bijlage overzicht percelen
  • Perceeloppervlak: 455.048 m2
  • Vigerende bestemming: diverse bestemmingen (verkeer, agrarisch, natuur), raadpleeg www.ruimtelijkeplannen.nl voor specifieke bestemming betreffende het perceel.
  • Toekomstige planologische bestemming: verkeer, agrarisch, natuur.
  • Functie, voormalig rijksgebruik:
  • Ontsluiting van het vastgoed: diverse wegen

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Roermond, omdat het RVB op basis van diverse bestuursovereenkomsten, gehouden is om de onroerende zaken te verkopen aan de gemeente Roermond.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (388 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer H. Grootenboers
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod