Strook grond
Blokdijk
te Moerdijk

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 16 maart 2022 tot 12 april 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Blokdijk, 4781 PA Moerdijk
Huidig gebruik:
Landbouwkundig
Perceelgrootte:
ca. 813 m²

Strook grond gelegen aan de Blokdijk te Moerdijk

Update 12 april 2022: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzende tevens voormalige eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 12 april 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer projectnummer 27900 (Verkoop), strook Blokdijk te Moerdijk".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een strook grond gelegen aan de Blokdijk te Moerdijk.

  • Omschrijving type vastgoed: strook landbouwgrond
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Klundert, sectie I, nummer 409 gedeeltelijk
  • Perceeloppervlak: ongeveer 813 m2
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Functie, voormalig rijksgebruik: de strook is destijds met meer aangekocht ivm de aanleg van de Hogesnelheidslijn en A16 met bijbehorende werken. Deze strook resteerde na de aanlegwerkzaamheden.
  • Ontsluiting van het vastgoed: Blokdijk te Moerdijk

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende eigenaar tevens de voormalige eigenaar van de strook omdat deze in onze ogen de enige belanghebbende en gegadigde is voor deze strook gelegen tussen zijn kavel/eigendom en de weg Blokdijk. Het totaal wordt al jarenlang vanaf de aanlegwerkzaamheden als één landbouwkavel gebruikt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod