(Bloot) eigendom van in erfpacht uitgegeven tuingrond
Dokter van der Bijlplein 1 (achter woning)
te ‘s-Gravendeel

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 14 maart 2022 tot 11 april 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Dokter van der Bijlplein 1 (achter woning), 3295 XH ‘s-Gravendeel
Huidig gebruik:
Tuin
Perceelgrootte:
ca. 152 m²

Voornemen tot overeenkomst: (Bloot) eigendom van in erfpacht uitgegeven tuingrond achter woning Dokter Van der Bijlplein 1 te ‘s-Gravendeel

Update 11 april 2022: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzende eigenaar/erfpachter.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 11 april 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00011789 (Verkoop), Dr. v.d. Bijlplein 1 ‘s-Gravendeel".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten m.b.t. de blote eigendom betreffende een perceel tuingrond bij de woning gelegen aan de Dokter Van der Bijlplein 1 te ‘s-Gravendeel.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel tuingrond
  • Adres: Dokter Van der Bijlplein 1 te ‘s-Gravendeel (achter woning)
  • Kadastrale aanduiding: gemeente ’s-Gravendeel, sectie F
    nummer 3866
  • Perceeloppervlak: 152 m²
  • Vigerende bestemming: ‘Wonen’
  • Ontsluiting van het vastgoed: alleen bereikbaar via het erf van de woning.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar/erfpachter om reden van het ontbreken van een ontsluiting.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: S.A.C. Timmer
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod