Perceel grond
nabij Zuidpolderweg
te Muiden

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 8 maart 2022 tot 5 april 2022, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij Zuidpolderweg, Muiden
Huidig gebruik:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 5.589 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond nabij de Zuidpolderweg te Muiden

Update 5 april 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de eigenaar van het aangrenzend perceel.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 5 april 2022 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00017063 (Verkoop), Perceel grond Muiden, nabij de Zuidpolderweg".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het perceel grond nabij de Zuidpolderweg te Muiden.

  • Omschrijving type vastgoed: Een perceel grond.
  • Adres: Nabij de Zuidpolderweg te Muiden.
  • Kadastrale aanduiding: Gemeente Muiden, sectie G, nummer 1104.
  • Perceeloppervlak: 5.589 m2.
  • Vigerende bestemming: Groen.
  • Voormalig gebruik: Het perceel is destijds aangekocht in het kader van de realisatie van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere maar is niet meer nodig.
  • Ontsluiting van het vastgoed: Er is geen toegangsweg naar het perceel vanaf de openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van het aangrenzend perceel omdat er geen toegang tot het perceel aanwezig is vanaf de openbare weg. Het perceel grenst aan de andere zijden aan water.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. E.J. Boelstra
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod