Gedeelte perceel Haaksbergen N 1176 (931 m2)
Haaksbergen N 1176 aan kruising N315-N768
te Haaksbergen

Voornemen tot overeenkomst

De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Gedeelte perceel Haaksbergen N 1176  (931 m2) 0

Objectinformatie

Adres:
Haaksbergen N 1176 aan kruising N315-N768, 7481HR Haaksbergen
Huidig gebruik:
Agrarisch met landschapswaarde
Perceelgrootte:
ca. 931 m²

Voornemen tot overeenkomst met de provincie Overijssel: 1 perceel gedeelte van 931 m2 van perceel Haaksbergen N 1176

Update 05-04-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de provincie Overijssel.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd binnen ZES WEKEN gerekend vanaf de publicatiedatum aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00018103 inzake perceelsgedeelte van 931 m2 van perceel Kadastraal bekend Haaksbergen N 1176.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de verkoop van ca. 931 m2 agrarische grond.

  • deel perceeloppervlak: 931 m2
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: infra
  • Ontsluiting van het vastgoed: vanaf Vloedsteegweg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
• Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met
de provincie Overijssel. Deze onroerende zaak leent zich puur en uitsluitend om ingezet te worden voor de planologisch voorbereide reconstructie van verkeersknooppunt N315-N768. Hiermee is de Provincie Overijssel de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: John de Lange
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod