Perceel aan Bladderswijk Emmen
Bladderswijk O.Z
te Nieuw Dordrecht-Emmen

Verkocht

Reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer reageren.

Perceel Emmen AE 1495 deels (ca. 1570 m2) 0

Objectinformatie

Adres:
Bladderswijk O.Z, 7885TK Nieuw Dordrecht-Emmen
Huidig gebruik:
Groen
Bestemming:
Groen
Perceelgrootte:
ca. 1.570 m²

Voornemen tot overeenkomst: 1 perceelsgedeelte van perceel Emmen AE 1495

Update 29-03-2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Dhr. K. Jakobs.

Voornemen tot overeenkomst: 1 perceel gedeelte van perceel Emmen AE 1495
Betreft oplossen illegaal gebruik i.o.m. materieel beheerder RWS.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd binnen vier weken gerekend vanaf de publicatiedatum aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactie termijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00010438 Bladderswijk O.Z. naast nr 112 perceel Emmen AE 1495 gedeeltelijk

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de verkoop van ca. 1570 m2 bosgrond met toegangspad (groen).

 • deel perceeloppervlak: 1570 m2
 • Vigerende bestemming: groen
 • Toekomstige planologische bestemming: groen
 • Functie, toegang/groen
 • Ontsluiting van het vastgoed: vanaf Bladderswijk

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Dhr. K. Jakobs. Deze onroerende zaak leent zich puur en uitsluitend om ingezet te worden als ontsluiting van de achterzijde van Bladderswijk 112. Gezien het unieke belang voor de potentiele koper is deze de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod