Opslagterrein aan het Julianakanaal
Nabij Bunkerhaven 4
te Maasbracht

Gegund

Voornemen tot overeenkomst is gesloten op woensdag 6 april 2022, 12:00 uur

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Bunkerhaven 4, 6051 LR Maasbracht
Huidig gebruik:
Opslagterrein
Perceelgrootte:
ca. 0.14.61 ha

Onverhard opslagterrein op een locatie aan het Julianakanaal te Maasbracht

Update 6 april 2022: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartij.
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een huurovereenkomst sluiten voor het niet-geëgaliseerd c.q. onverhard terrein gelegen nabij de Bunkerhaven 4 te Maasbracht, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie F, nummer 2277 gedeeltelijk met de duur van één jaar met een verlenging van telkens één jaar.

Andere partijen konden voor woensdag 6 april 2022, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op een gedeelte van het kadastraal perceel:

Gemeente Maasbracht, sectie F, nummer 2277

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als een opslagterrein.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing Algemene huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020. Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van één jaar met een verlenging van telkens één jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de aangrenzende gebruiker. Het voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd.
Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.
Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Amber Kortekaas
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod