Perceel grond
Nabij Schagerweg 6
te Schagerbrug

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Schagerweg 6, 1751 DA Schagerbrug
Huidig gebruik:
Tuin
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 2.050 m²

Perceel grond nabij Schagerweg 6 te Schagerbrug

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft middels een openbare inschrijving via makelaar H3 Landelijk Vastgoed een perceel grond nabij de Schagerweg 6 te Schagerbrug verkocht.

Omschrijving
Gelegen tussen Schagerweg 6 en Schagerweg 8 te Schagerbrug ligt dit mooie aaneengesloten perceel van 2.050 m2. Het object betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Zijpe, sectie D, nummer 2457. Het perceel is bereikbaar middels een eigen ontsluiting.

Op dit moment is het perceel beplant met bomen en struikgewas. De grondsoort betreft kleigrond. Aan de achterzijde van dit perceel is een sloot gelegen. Er berust een onderhoudsverplichting op het perceel met betrekking tot de kade en beschoeiing van deze sloot.

Ligging
Het perceel grond is gelegen aan een openbare weg langs het Noordhollands kanaal. Het perceel wordt in de huidige staat verkocht.

Mogelijkheden en bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ vastgesteld d.d. 18-05-2016 is de enkelbestemming 'Agrarisch'. Het object heeft tevens de dubbelbestemmingen 'Waarde - archeologie - 5' en 'Waterstaat - Waterkering'. Het object valt binnen de gebiedsaanduiging 'Milieuzone - geurzone 150'. '

Het perceel heeft een agrarische bestemming maar is niet als zodanig in gebruik.

Voor informatie over het (vigerend) bestemmingsplan wordt verwezen naar de website van de gemeente en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Melding overbouw en overpad
Aan de noordzijde van het perceel is een pad gelegen dat leidt naar een opstal welke grotendeels is gelegen op het naburig perceel (Zijpe D 2840) en voor een klein deel (als overbouw) op het te verkopen perceel Zijpe D 2457. De bewoners van Schagerweg 10 maken mogelijk al tientallen jaren gebruik van dit pad. Voor dit gebruik zijn/worden geen afspraken gemaakt.

Verkoopprocedure
Het perceel grond zal verkocht worden per openbare inschrijving via makelaar H3 Landelijk Vastgoed. Voor meer informatie over de verkoopprocedure en- voorwaarden wordt verwezen naar de website van de makelaar . Geïnteresseerden kunnen een bieding uitbrengen tot uiterlijk 14 april 2022 om 12.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de makelaar H3 Landelijk Vastgoed.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (169 KB)

Contactgegevens

H3 Landelijk Vastgoed
Contactpersoon: N. Hoedjes
Telefoon: 0229 55 10 33
E-mailadres: info@h3.nl
Website: H3 Landelijk Vastgoed

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod